Vård, omsorg och andra välfärdssystem står inför stora utmaningar. Det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Befolkningen förväntar sig att det, oavsett var man bor, ska finnas ett bra utbud av insatser och behandlingar som bygger på den senaste kunskapen och som går att anpassa efter ens egna förutsättningar.

Den som söker hjälp vill känna sig välkommen och bekräftad, förstå vad olika behandlingar har för potential och känna att det går att föra en konstruktiv dialog med professionen om vilken insats som skulle passa en bäst. Personer med psykisk ohälsa behöver ofta stöd från flera instanser och samhällsfunktioner – och förväntar sig att dessa kan samarbeta och samordna sina insatser. Man vill möta personal med hög och uppdaterad kompetens i ett system som skapar kontinuitet och trygga relationer.

Längst ner på sidan hittar du ett urval av artiklar, poddar och sidor från vår webbplats som behandlar fokusområdet.