Till valrörelsen har vi tagit fram fyra olika filmer som belyser våra valfrågor. Sprid gärna dem i sociala medier och ta reda på vad olika partier tycker!

Först ut är vår film med Anita Odell om brukarrörelsens finansiering och Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP).

Vill du delta i samtalet? Använd gärna vår hashtag #SåVillViHaDet.

NSPH vill se bättre vård och stöd för personer med psykisk ohälsa och vi vill att man ska få vård i tid.
Det behövs också en satsning på utbildning av vårdpersonal och förbättrade arbetsvillkor så att personalen stannar kvar.
#SåVillViHaDet #vardpol #svpol #val2022
NSPH vill se bättre vård och stöd för personer med psykisk ohälsa. Vi vill att vården bidrar till att utveckla egenmakt hos individer - regionerna behöver genomföra ett kunskapslyft kring att arbeta med återhämtning i vård och omsorg.
#SåVillViHaDet #vardpol #svpol #val2022
Nu gör vi vår röst hörd i valdebatten! Vad har partierna för uppfattning om starkare brukarinflytande?
#SåVillViHaDet #vardpol #svpol #val2022
Nu gör vi vår röst hörd i valdebatten! Vad har partierna för uppfattning om Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP)?
#SåVillViHaDet #vardpol #svpol #val2022