Vi bjuder på artiklar och intervjuer som fördjupar förståelsen för och kunskapen om projektet Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet och de frågor som vi driver.

Maj 2023 

Blandade lärande nätverk – undersöker utvecklingsmöjligheter

Carina Johansson önskar en ny enhet med alla kompetenser på ett ställe

Susan Svenman om hur Blandade lärande nätverk ger lösningar för en bättre vård

Britt-Marie Nohrstedt