NSPH:s Arvsfondsprojekt Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet och Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland bjuder in till två kostnadsfria föredrag i Västerås 1 november och 30 november.

Sekretesslagen och samverkan inom kommun och region
Onsdag 1 november
Britt-Marie Nohrstedt, Slussen i Fagersta
Linda Gallon, Region Västmanland
(se mer information nedan)

Stöd för barn i familjer där någon lider av samsjuklighet
Torsdag 30 november
Åsa From och Lisa Wallander Linusson, Stationen, Västerås stad
(se mer information nedan)

Se föreläsningen i efterhand på vår Youtube-sida!

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Lysgränd 1 i Västerås
Tid: 17.30-19.00
Välkommen redan 17.00 om du önskar fika och smörgås.

KOSTNADSFRITT

Anmälan:

Anmälan stängd

Inbjudan:

Ladda ner inbjudan som pdf

Frågor? Kontakta Jan Ström jan.strom@nsph.se 073-676 55 01

Samverkan mellan NSPH:s Arvsfondsprojekt Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet och Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland.

Sekretesslagen och samverkan inom kommun och region 1/11

Hur man kan tänka kring sekretesslagen och samverkan inom kommun och region för att det ska bli så bra som möjligt för närstående med samsjuklighet och anhöriga.

Behandlaren och rådgivaren Britt-Marie Nohrstedt arbetar på öppenvårdsmottagningen Slussen i Fagersta. Hon kommer att berätta om hur Slussen arbetar med sekretesslagen och andra regler som personer med samsjuklighet och deras anhöriga kommer i kontakt med. Slussen samverkar med flera enheter i Fagersta och Britt-Marie kommer att berätta om hur samverkan mellan enheterna fungerar och hur det kan vara en tillgång för anhöriga och deras närstående. Vi får också träffa psykiatrisjuksköterskan Linda Gallon, som är Slussens kontaktperson på psykiatrin i Fagersta.

Slussen är en öppenvårdsmottagning inom riskbruk, skadligt bruk och beroende, som vänder sig till dem som är oroliga för sin eller närståendes konsumtion av alkohol, läkemedel, narkotika och spel och som vill ha hjälp med att ändra dessa vanor. Slussen erbjuder även råd och stöd till våldsutövare och våldsutsatta.

Stöd för barn i familjer där någon lider av samsjuklighet 30/11

Hur kan man på bästa sätt vara ett stöd för barn i en familj där någon lider av samsjuklighet?

Åsa From och Lisa Wallander Linusson är familjebehandlare på Stationens stödgrupper, Västerås stad. De leder samtalsgrupper för barn i familjer där det finns psykisk ohälsa och/eller beroendesjukdom. Utifrån sina erfarenheter från grupperna kommer de att berätta om vad barnen önskar för stöd för att få en så bra situation som möjligt utifrån förutsättningarna. De kommer också att redogöra för sin gruppverksamhet och vad det betyder för barn och unga att få möjlighet att samtala med andra som har liknande erfarenhet.

Stationen vänder sig till barn och unga mellan 7-20 år som har en nära anhörig med psykisk ohälsa, beroendesjukdom eller som upplevt våld i hemmet. Här kan man träffa andra i samma ålder med liknande erfarenheter. De kan även erbjuda föräldragrupper med fokus på föräldraskap och barns behov.

Läs mer om Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet.