NSPH Västmanland

Det regionala nätverket i Västmanland startades i september 2013 och förening bildades i september 2017

Hemsida

Följande föreningar är medlemmar i nätverket:

Balans Västmanland
Frisk och Fri Västerås
RSMH Sala
RSMH Hallstahammar
ÅSS Västerås
Attention Västmanland

Kontakt:

Samordnare (även för Hjärnkoll Västmanland)
Hannes Olsson
hannes.olsson@nsphvastmanlnad.se
vastmanland@hjarnkoll.se
Telefon: 076-005 89 85

Samordnare Brukarrevisioner
Louise Edlund
louise.edlund@nsphvastmanland.se
Telefon:076-004 69 79

Verksamhetschef och ekonomi
Anna Hellsten
anna.hellsten@nsphvastmanland.se
Telefon: 0733-79 44 75