Som äldre kan det vara lätt att dra sig undan om man inte mår bra. Och när man är ensam kan det vara svårt söka hjälp.

Äldre kan vara ovana att prata om sitt psykiska välbefinnande både med varandra och med personal som de möter i vården eller omsorgen. Samhället har generellt en ringaktande inställning till äldres synpunkter, funderingar och inflytande.

Det vilar ett stort ansvar på vård och omsorg att våga fråga – och lyssna in – hur den äldre mår både i kroppen och i själen. Och det gäller för beslutsfattare i det offentliga att bli mer systematiska och öppna för att ta del av äldres egna upplevelser för att förstå hur deras behov ser ut – och hur stödet till dem ska utformas.

Längst ner på sidan hittar du ett urval av artiklar, poddar och sidor från vår webbplats som behandlar fokusområdet.