PSYKISK HÄLSA HAR INGEN ÅLDER 

– en inspirationsdag om vägar till förbättrad psykisk hälsa hos äldre

Många äldre mår psykiskt dåligt utan att samhället uppmärksammar problemet eller ger den vård och det stöd som behövs för att må bättre. Psykisk ohälsa ska inte misstas för en naturlig del av åldrandet.  Med öppenhet och kunskap kan den synliggöras, förebyggas och lindras. NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll  anordna den 10/10 20bjuder in till en inspirationsdag där vi uppmärksammar sätt att skapa delaktighet och medvetenhet hos äldre om psykisk ohälsa.

Få inspiration, kunskap och motivation att synliggöra och minska den psykiska ohälsan hos äldre! Dagen ger en nulägesbeskrivning av äldres psykiska hälsa samt visar på möjligheterna med samtalsgrupper för seniorer som arbetsmetod.

Dagen  är riktad till beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg, politiker, intresseorganisationer och myndighetspersoner som arbetar med frågor kring äldres (psykiska) hälsa, samt även till engagerade inom organisationer som företräder äldres intressen, cirkelledare samt NSPH- och Hjärnkoll-aktiva.

Besökarnas känslor efter att deltagit i inspirationsdagen:

 

Med hjälp av verktyget Mentimeter fick vi veta mer om vad åhörarna tyckte under inspirationsdagen, med flera intressanta förslag på hur den psykisk hälsan hos äldre kan förbättras.
Mer info om utfallet av Mentimeter-undersökningarna här:
WMHD 2019 Psykisk hälsa har ingen ålder

Läs mer om dagen: Äldre avgörande när framtidens vård ska utformas

PROGRAMMET SOM PDF

08.30              Registrering med kaffe

09.00             Introduktion till dagen

09.10              En musikhistoria utan slut – en musikalisk och personlig resa
                         Janne Schaffer, musiker och inspirationsföreläsare

10.10              Förmiddagspaus med kaffebuffé

10.30               Att åldras och leva med psykisk ohälsa – ett samtal utifrån egen erfarenhe
                         Inger M Johansson och Hillevi Brändt, seniorambassadörer, Hjärnkoll. Samtalsledare: Ida Malm, NSPH

11.10              Pausgymnastik med Monica Beckman, IFS Nacka-Värmdö

11.15                Forskningrapport: Äldres psykiska hälsa – en lägesbeskrivning
                        Stefan Fors, Karolinska Institutet, ansluten till ARC (Aging Research Center)

12.00               Lunch

13.00               Åldrandets möjligheter – ett panelsamtal om samtalsgrupper för seniorer
                          Marie-Louise Söderberg, Stadsmissionen, Sven-Erik Henriksson Vuxenskolan Västmanland och Marie Milling, Riksförbundet Hjärnkoll
                          Moderator: Milja Ranung, Nestor

14.00                Presentation av nya NSPH-projektet Åldras och må bra
                           Ida Malm, projektledare, NSPH

14.20                Eftermiddagspaus med kaffebuffé

14.40                Det är aldrig för sent att må bra – Hjärnkolls seniorsatsning
                           Maria Trygg, Riksförbundet Hjärnkoll

15.00                Reflektioner kring årsrikedom
                          Barbro Westerholm, riksdagsledamot (liberalerna)

15.25                Avslutning