Här kan du ladda ner en flyer med mer information

SKAPA VÄGAR 2024

– en dag för oss som skapar brukarinflytande i vården

Vilka fantastiska möten det blev på Skapa vägar 2024! En dag vi i brukarrörelsen skapade tillsammans – en dag med föreläsningar, framtidsspaning och engagerade workshops. Vi var många som gladdes åt att få träffas och lära av varandra.

–Det är viktigt att vi får möjlighet att träffas och dela erfarenheter med varandra. Det är fantastiskt att få möta så många engagerade inom NSPH och Hjärnkoll, inledde Lovisa Lundkvist, utbildningsansvarig på NSPH.

Sammanlagt möttes 20 regionala föreningar/nätverk från Hjärnkoll respektive NSPH,med representanter från Skåne till Norrbotten. Närmare 80 personer möttes på Quality Inn Hotel i Haninge torsdagen den 25 april, när förtroendevalda och anställa inom NSPH och Hjärnkoll från hela landet samlades.

Läs mer om dagen

Digital styrelseutbildning

– en möjlighet att fördjupa kunskaperna om ansvaret som styrelseledamot

NÄSTA UTBILDNINGSTILLFÄLLE BLIR I SEPTEMBER!

Utbildningen erbjuds dig som är förtroendevald inom NSPH eller i någon av NSPH:s medlemsföreningar eller inom Hjärnkoll med regionala föreningar. Den är kostnadsfri och fokuserar på hur det är att sitta i en styrelse för patient-, brukar- och anhörigorganisationer.

Du kommer att få lära dig mer om hur en förening fungerar, vad det finns för skyldigheter och rättigheter när du sitter i en styrelse och tips för att göra styrelsearbetet bättre. Det kommer även finnas tid att diskutera och reflektera tillsammans med personer från andra styrelser. Målet är att du efter utbildningen ska känna att uppdraget som styrelseledamot blir tydligare och lättare.

Jag fick med mig många nya lärdomar, speciellt kring ansvar som man faktiskt har som styrelse men även kring de olika faserna en styrelse kan gå igenom
– ledamot i NSPH-förening

Utbildningen är uppdelad på två tillfällen, du behöver kunna delta på båda:
Torsdag 8 februari: 15.00-16.30
Torsdag 15 februari: 15.00-16.30

Utbildningen sker digitalt via Teams och du som anmält dig kommer få en länk några dagar innan första utbildningstillfället.  Anmälan är nu stängd.
Obs! Nästa utbildningstillfälle blir i september.