Samtalsserien “Två generationer pratar om psykisk ohälsa” består av tre korta filmer där tre unga vuxna och tre äldre pratar om sina erfarenheter av att leva med psykisk ohälsa. Filmerna producerades inom projektet Åldras och må bra och finansierades av Arvsfonden.


Hasse och Sara om bipolär sjukdom

Hasse, 76 år, och Sara, 23 år, berättar om hur det var att växa upp med diagnosen bipolär sjukdom, omgivningens reaktioner och hur man hanterar sina skov.


Elisabeth och Lio om depression, komplex PTSD och utmattning

Lio, 24 år, och Elisabeth, 73 år, pratar om hur det är att försöka identifiera sitt dåliga mående, att berätta för sina nära och kära och om erfarenheterna att leva med psykisk ohälsa.


Ewa och Yousef om ADHD

Ewa, 69 år, och Yousef, 28 år, delar med sig av sina tankar om att leva med ADHD. Innebär det bara problem eller finns det även positiva aspekter?