Här har vi samlat NSPH:s informationsmaterial och utbildningsmaterial som handlar om barn och unga.

Klicka här för att beställa informationsmaterialet nedan via formulär.

Våga vara vuxen

Artikelnummer: NSPH-11

Handfasta tips från ungdomar själva om hur du kan du bli en vuxen som bryr dig. 8 sidor lättsam läsning för dig som är vuxen och vill bli bättre på att tala med unga personer som har det jobbigt. Den funkar utmärkt att sprida till föräldrar och till andra vuxna som möter barn i olika åldrar i sin profession. Materialet är framtaget tillsammans med ungdomar med egen erfarenhet av ohälsa. Med illustrationer av Lotta Sjöberg.

Beställ utan kostnad, frakt tillkommer

Ladda ner som PDF

När livet kunde varit bättre

Artikelnummer: NSPH-10

En skrift som kan vikas ut till en liten affisch. Den vänder sig till ungdomar i åldrarna 13-25 år med tips om hur man kan ta hand om sig för att må bra. Den uppmuntrar unga till att söka stöd och hjälp och att inte ge sig förrän de hittar bra vuxna som de kan tala med. Du har rätt att må bra! Materialet är framtaget i samarbete med ungdomar med egen erfarenhet av ohälsa. Med illustrationer av Lotta Sjöberg.

Ladda ner som PDF

Beställ utan kostnad, frakt tillkommer

Ta mig på allvar
– En kurs i inflytande från Växa och må bra

Artikelnummer NSPH-23

Psykisk ohälsa är ett problem bland många barn och unga. För att må bra är det viktigt att ha inflytande, känna sig delaktig och ha makten att påverka sin situation.

Det här häftet kan du använda för att arbeta med på egen hand eller när du deltar i våra inflytandekurser.

Genom att träna på att uttrycka dina tankar och idéer och säga din åsikt, får du mer inflytande över viktiga saker i ditt liv. Du får mer makt och verktyg att påverka din situation. När andra lyssnar på dig märker du att dina åsikter är betydelsefulla.

Ladda ner PDF

1 st 50 kr
Paket med 5 st arbetsböcker: 200 kronor
Paket med 10 st arbetsböcker: 350 kronor

Ta mig på allvar, Kursledarmaterial
–  En kurs i inflytande från Växa och må bra

Artikelnummer: NSPH-24

För dig som ska leda kursen om inflytande!  Kursen riktar sig till barn och ungdomar mellan 13 och 25 år med syfte att stärka deltagarna att säga vad man tycker och berätta om sina behov. Övningarna är tänkta att ge insikter och låta den som deltar träna sig i att våga ta plats, stå på sig och lyssna på andra.

Ladda ner som PDF

Kursledarhandboken kostar per styck 100 kronor

Affisch A3 “Våga vara vuxen”

Ladda ner som PDF

Affisch A3 “När livet kunde varit bättre…”

Ladda ner som PDF

Lyssna på oss ungdomar

Artikelnummer: NSPH-15

I intervjustudien Lyssna på oss ungdomar! berättar ungdomar på ett uppriktigt och befriande sätt om sina upplevelser av stödinsatser från skolan, vården och socialtjänsten. Studien är genomförd av NSPH och Hjärnkoll för att få ökad kunskap om ungdomars levnadsvillkor och hur de upplever sin situation.

Med Lyssna på oss ungdomar! vill vi lyfta fram barns och ungdomars röster och egna styrkor för att belysa deras egenmakt.

Finns ej att beställa

Ladda ner som pdf 

Ingen har frågat hur jag mår (2018)

Som en del i projektet Växa och må bra tog projektet 2017/2018 hjälp av Katrin Häggström Westberg, psykiatrisjuksköterska och doktorand i Hälsa och Livsstil vid Halmstad Högskola för att undersöka ungdomars hjälpsökande beteende. Vi undrade om ungdomar får det stöd och den hjälp de efterfrågar?

I Sverige ökar psykisk ohälsa bland ungdomar och unga vuxna, men endast en minoritet av dessa söker aktivt professionell hjälp. Det saknas kunskap om hjälpsökande utifrån ungdomars egna perspektiv, det vill säga hur ungdomarna själva upplever sin situation vid psykisk ohälsa. Hur de tänker de om att söka hjälp och hur upplever de det professionella stödet?

Den tryckta rapporten är slut i lager, men här kan du ladda ner rapporten:

Ladda ner som PDF