NSPH Halland bildades våren 2016 och består av följande organisationer:

Autism & Aspergerföreningen Halland: www.autism.se/halland

Riksförbundet Attention:(Attention Kungsbacka http://www.attentionkungsbacka.se

Falkenbergs Fontänhus: www.falkenbergsfontanhus.se

SHEDO http://shedo.se

Spes Halland https://spes.se/2019/02/spes-halland

Mind Halland https://mind.se/om-mind/vi-ar-mind/lokalforeningar/

NSPH Hallands kontaktinformation:
Ordförande Mary-Anne Jakobsson
Tel: 079-3331020
E-post: maryanne@nsph-halland.se