Den 10 oktober 2024, på världshälsodagen för psykisk hälsa, släpper NSPH för första gången en årligen återkommande rapport om livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa. I år fokuserar vi på hur den ekonomiska situationen ser ut.

Datainsamlingen avslutad

Stort tack till alla som hjälpt oss att svara, dela och ge viktig feedback under insamlingsfasen!

Enkäterna hölls öppna mellan 8 januari och sista februari 2024. Nu är det dags att djupdyka i alla svar som kommit in. Vi kommer även att bjuda in ett begränsat antal till fokusgrupper och djupintervjuer. Urvalet genomförs på ett sätt som främjar en bred spridning geografiskt, demografiskt och erfarenhetsmässigt.

Om rapporten

Rapporten kommer att innehålla både samlade erfarenheter från personer som lever med psykisk ohälsa och deras anhöriga, samt en översyn av kommuners och regioners arbete med brukarinflytande. Det särskilda temat för 2024 är den ekonomiska situationen för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga. 

För att samla in och analysera kunskapen arbetar vi med utredningsföretagen Novus och Agenda PR.  Rapporten släpps den 10 oktober 2024.