Kontakt till NSPH Värmland

Samordnare brukarmedverkan
Lina Larhult
lina.larhult@regionvarmland.se
010-8316304, 072-4576704

Telefon: 054-101258 samt email: info@ebl-skolan.se,
Adress: Drottninggatan 38 652 25 Karlstad.