Vi söker en samordnare med inriktning brukarmedverkan

Arbetsbeskrivning

Som samordnare med inriktning brukarmedverkan så kommer du att inleda och forma ett arbetssätt för samordning av föreningar och föreningarnas samverkan med Region Värmland och länets kommuner. Uppdraget är tidsbegränsat under perioden 1 augusti 2021-31 december 2022 och ingår i en utvecklingsprocess för systematisk brukarmedverkan. Det är en testverksamhet som görs i mindre skala tillsammans med åtta föreningar inom Nätverket NSPH i Värmland (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa).

Uppdraget omfattar 50 % och innehåller tre olika delar:

  • samordning av föreningarna inom NSPH och dess samverkan med Region Värmland och länets kommuner
  • administration kopplat till föreningarnas samverkan
  • utvecklingsarbete kring systematisk brukarmedverkan inom Region Värmland

Du kommer att arbeta på uppdrag av föreningarna och utifrån de behov som finns nu och framöver när det gäller föreningarnas samverkan med Region Värmland och länets kommuner eller andra offentliga eller idéburna organisationer. Uppdraget är nytt och det finns behov av att skapa, införa och utvärdera olika arbetssätt. Du deltar och bidrar i ett pågående utvecklingsarbete med Region Värmland och ingår då i ett team som arbetar med ett utforskande arbetssätt och med involvering av många olika perspektiv. Anställningen och rollen som Samordnare med inriktning brukarmedverkan, är en del i utvecklingsarbetet, så löpande uppföljningar och utveckling av rollen och arbetssätt kommer att vara aktuellt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är nyfiken och engagerad av att bidra med dina kunskaper, erfarenheter och idéer. Du vill vara en del av ett ständigt pågående arbete att öka inflytande och medverkan från brukare, patienter och anhöriga när vi utvecklar det offentliga systemet. Du gillar att ha en helhetsbild och att sammanföra människor och perspektiv för att förstå och lära. Struktur och ordning och reda tror vi är bra egenskaper för att lyckas i uppdraget om du samtidigt är öppen för att allt inte kan bestämmas i detalj i förväg. Du kommer att fungera som en koordinator mellan olika organisationer genom information i ord och bild. Kunskaper i word, powerpoint och system för digitala möten kommer underlätta i rollen.

Du behöver vara medlem i någon av NSPH Värmlands föreningar för att vara aktuell för rollen. Vi ser helst att du har en högskoleutbildning inom relevant inriktning så som statsvetenskap, organisationsvetenskap, omvårdnads- eller social inriktning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper. Har du inte redan kunskap om föreningarna inom Nätverket NSPH i Värmland så behöver du kunna sätta dig in i andras verksamheter och lyssna in behov. Du behöver kunna koordinera och delegera aktiviteter till aktuella föreningar men även delta och representera i olika forum ensam eller tillsammans med föreningarna. Du har en god förmåga att samverka och bygga relationer. Det är meriterande om du har erfarenhet av att kunna söka olika typer av projektmedel som kan utveckla och stärka föreningarnas verksamheter.

Om NSPH

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är ett samarbete mellan patient-, brukar- och anhörigorganisationer verksamma inom det psykiatriska området. De arbetar för att patienter, brukare och anhöriga ska bli mer delaktiga i vård och stöd samt få ett större inflytande över de beslut som fattas inom olika samhällsområden. De ser patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs för ökad kunskap i samhället om psykisk ohälsa. De åtta föreningarna inom Nätverket NSPH i Värmland är Frisk och Fri Karlstad, Attention Karlstad-Värmland, Autism & Aspergerföreningen Värmland, RSMH Kalstasola, Suicide Zero, FPS-föreningen för psykiatriskt samarbete Värmland, Hjärnkoll Värmland och EBL-skolan

Läs mer om NSPH de lokala föreningarna här på sidan.

Ansökan

Du ansöker genom att skicka personligt brev och CV till följande mejladress: anna.hoflin@regionvarmland.se

Ansökan ska vara oss tillhanda senast fredagen den 31/5.

Kontakt

Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta Ida Kullgren, enhetschef Hållbar utveckling, telefonnummer 010-8317467

Vid frågor om samordnarrollen kontakta Carl Hast, utvecklingsledare Hållbar utveckling, telefonnummer 010-8314277

Frågor om NSPH kontakta Elizabeth Odalen Bjord, telefonnummer 0708-47 03 67 eller Eva Lövåker, telefonnummer 070-406 58 89

Kontakt till NSPH Värmland

Samordnare:
Helen Hemberg Eriksson och Eva Lövåker,
EBL-skolan & Hjärnkoll Värmland
Email: info@ebl-skolan.se

Telefon: 054-101258 samt email: info@ebl-skolan.se,
Adress: Drottninggatan 38 652 25 Karlstad.