Nationell samverkan för psykisk hälsa i Norrbotten, NSPH Norrbotten, är en sammanslutning av  patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Huvudkravet är att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

Den 15 november 2008 bildades NSPH i Norrbottens län.

Kontakt

Samordnare
Carina Markström, samordnare.nsphnorrbotten@gmail.com. Telefon: 076-537 57 96

Ordförande
Lena Jansson, nsphnorrbotten@gmail.com

Styrelsen
Annica Essen, RSMH Norrbotten
Bengt Vestling, Dyslexiförbundet Luleå/Norrbotten
Dagny Fjällström, OCD Norrbotten
Eva Ericsson, FMN Norrbotten
Helene Stenebro, Autism & Aspergerföreningen Norrbotten
Lena Jansson, Attention – Ordförande
Linda Vesterberg, Suicide Zero
Staffan Larsson, 3.7 Handikappföreningen
Stina Berglund, SPES
Tina Larsson, SHEDO
Tove Hannu Brozen, Frisk & Fri

Valberedningen
Conny Allaskog, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Maria Sundström, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Sonny Wåhlstedt, NSPH Västra Götaland och Göteborg

Följande föreningar är medlemmar i Norrbotten

  • Autism & Aspergerföreningen Norrbotten
  • OCD Norrbotten
  • SHEDO
  • SPES
  • 3.7 Handikappföreningen
  • Suicide Zero
  • Frisk & Fri
  • Attention
  • Dyslexiförbundet Luleå/Norrbotten
  • FMN Norrbotten
  • RSMH Norrbotten