NSPH Stockholms län är en paraplyorganisation bestående av 10 intresseföreningar som jobbar för att förbättra och utveckla inom området psykisk hälsa.

NSPH Stockholm har en egen separat webbplats. Du hittar den via denna länk!