Trots att psykisk ohälsa är vanligt känner många som drabbas ändå skam och har svårt att dela sina upplevelser med andra. Vi vet att många väljer att inte berätta om det på arbetet, i skolan eller i det sociala livet. Många som varit öppna med sina erfarenheter har upplevt att det medfört att de blivit orättvist behandlade såväl privat som i arbetslivet. Att bli – eller oroa sig för att bli – diskriminerad kan leda till att många avstår att söka arbeten och utbildningar som man känner sig kvalificerad för eller till sociala sammanhang som man skulle vilja vara en del av.

Under åren 2014-17 drev NSPH, med stöd av Allmänna Arvsfonden, en rådgivning för personer som upplevt sig orättvist behandlade på grund av sin psykiska ohälsa. Av de 450 personer som kontaktade rådgivningen var den vanligaste orsaken att man upplevt sig missgynnad i kontakt med psykiatrin (23 procent) eller socialtjänsten (22 procent); alltså de aktörer som är ytterst ansvariga att stödja just den psykiska hälsan och trygga ens grundläggande livsvillkor.

God vård bygger på en allians mellan den enskilde och vårdgivaren. Patienten och anhöriga behöver känna trygghet och tillit till vården. Tvångsåtgärder skapar upplevelser som tar lång tid att bearbeta. När psykiatrin jobbar mer systematiskt för att undvika tvångsåtgärder kan dessa minska påtagligt. Lägger man sig vinn om att låta personal och patienter följa upp och bearbeta det tvång som ändå genomförs kan det bidra till ett ökat lärande och förebygga att liknande situationer uppstår igen.

Längst ner på sidan hittar du ett urval av artiklar, poddar och sidor från vår webbplats som behandlar fokusområdet.