Efter år av utredningar, forskning och debatt ska Sverige, som sist ut i Norden, äntligen få en moderniserad könstillhörighetslag. Det finns inga belägg för att en förenklad möjlighet att ändra juridiskt kön leder till någon av de negativa konsekvenser för kvinnor och barn som oroliga debattörer varnar för, skriver NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll tillsammans med 106 andra debattörer varav många representanter från civilsamhället.

Sverige var först i världen med att ge transpersoner rätt att ändra juridiskt kön, vilket vi ska vara stolta över. Men det har gått över 50 år sedan dess och lagen behöver moderniseras. Många andra länder har sprungit förbi Sverige.

Redan 2014 införde Danmark en könstillhörighetslag baserad på självidentifikation. 2016 var det Norges tur, 2019 Islands och i februari 2023 följde Finland efter.

Vi behöver inte kasta forskningsrapporter på varandra och måla upp skräckscenarier. Vi behöver bara vända blicken mot våra grannländer för att veta vad effekterna blir. Där är processen ännu enklare och snabbare än vad som föreslås i Sverige. Det vi kan slå fast är:

  • Lagarna i de övriga nordiska länderna har inte lett till en flodvåg av ansökningar om ändring av juridiskt kön eller kirurgiska ingrepp i könsorganen, vare sig bland unga människor eller äldre. Det har skett en marginell ökning av ansökningar.
  • Det har inte blivit ”könskaos” i statistiken.
  • Lagarna har inte lett till övergrepp i omklädningsrum, fängelser eller på skyddade boenden.
  • Bedrägerier eller annan kriminalitet har inte heller ökat som en konsekvens av den förenklade möjligheten att ändra juridiskt kön.

Det finns helt enkelt inga belägg för att en förenklad möjlighet att ändra juridiskt kön leder till någon av de negativa konsekvenser för kvinnor och barn som oroliga debattörer varnar för.

“Transpersoners psykiska och fysiska hälsa är i dag, och historiskt sett, långt sämre än hos befolkningen i övrigt. En modernisering av könstillhörighetslagen handlar om att förbättra livsvillkoren för transpersoner. Inget annat. Det är dags att sluta ställa grupper mot varandra. Det är också dags att sluta prata över huvudet på transpersoner och i stället se och förstå varför dessa förändringar behövs”, skriver debattörerna i debattinlägget.

Läs hela debattartikeln på Expressen