Svenska Dagbladet har under de senaste veckorna publicerat en granskning av sexuella övergrepp inom psykiatrin, där de belyser patienters berättelser. Granskningen lyfter fram utsatta unga patienter som larmar om övergrepp.

De fall av sexuella övergrepp som Svenska Dagbladet granskat är spridda över landet, men återkommande i berättelserna är att förövaren är en anställd inom psykiatrin eller psykiatriska vården. Trots detta pekar Svenska Dagbladet på att vårdgivare inte tagit larmen på allvar och att de har struntat i att polisanmäla sexuella övergrepp.  

Conny Allaskog. Foto: Caroline Andersson

– Jag blir väldigt illa berörd när jag tar del av granskningen och patienternas berättelser. Det finns med stor sannolikhet ett stort mörkertal av patienter som inte vågar berätta om vad de utsatts för. Eller ännu värre – att de berättar men inte blir trodda. Det är helt oacceptabelt att det ser ut såhär, säger Conny Allaskog, ordförande för NSPH, och fortsätter: 

– Befinner man sig inom slutenvården, i synnerhet om man vårdas mot sin vilja, så är man i underläge och i beroendeställning till sin personal. Det ställer höga krav på personalens kompetens och att det finns välfungerande rutiner inom verksamheten som skyddar patienterna. 

NSPH anser att detta måste få ett slut och kräver krafttag för att skapa en tryggare vård för redan utsatta grupper. Att arbeta i dessa verksamheter ställer väldigt höga krav på personalens kompetens, parallellt med frekvent fortbildning. Det behövs en tydligare styrning och rutiner från ledningen, en tydligt uttalad nolltolerans av kränkningar, våld och sexuella övergrepp tillsammans med ett aktivt och medvetet arbete för att minska förekomsten av övergrepp inom psykiatrin. NSPH kommer på olika sätt fortsätta bevaka frågan framöver. 

NSPH:s arbete i frågan

NSPH har länge drivit frågan om att förbättra innehållet och vården inom psykiatrin. En viktig del i det arbetet har varit att undersöka patienternas upplevelser av psykiatrisk tvångsvård, vilket NSPH lyfte förra året i rapporten Tvångsvård och självvald inläggning.

Under internationella kvinnodagen i år anordnade NSPH en sändning med fokus på flickor och kvinnor som vårdas med tvång. Bakgrunden till sändningen var bland annat att NSPH:s rapport visar att kvinnor genomgående har en mer negativ upplevelse av sin vård. Det är nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor att känna sig otrygga på avdelningen jämfört med män. Det är även dubbelt så vanligt bland kvinnor att uppleva att kommunikationen med personalen fungerar dåligt.