En rapport från NSPH om psykiatrisk tvångsvård och självvald inläggning, med samlade erfarenheter från patienter och anhöriga.

kr

Beskrivning

Tvångsvård och självvald inläggning – En rapport om patienters och anhörigas upplevelser av två olika vårdformer i psykiatrin.

NSPH har på uppdrag av Socialstyrelsen genomfört två undersökningar under perioden 2021–2022, där erfarenheter från patienter och anhöriga om psykiatrisk tvångsvård och självvald inläggning samlats in. Rapporten innehåller en sammanfattning av de två undersökningarna med erfarenheter från patienter och anhöriga. NSPH kommenterar även resultaten samt ger förslag på hur den psykiatriska tvångsvården kan utveckla verksamheten.