Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Arbete görs på landets rättspsykiatriska kliniker för att involvera patienterna, men det finns utvecklingspotential för att öka brukarinflytandet. Med anledning av detta har NSPH startat ett Arvsfondsprojekt med fokus på rättspsykiatrin.

Illustratör: Cecilia Birgerson Nordling

Den 1 april 2020 startade Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa det treåriga Arvsfondsprojektet Inflytande i rättspsykiatrin. Syftet med projektet är att inspirera personer med egen erfarenhet av rättspsykiatrisk vård att bli mer delaktiga i utvecklingen av vården. På så sätt ökar möjligheterna till egenmakt och återhämtning vilket leder till en större framtidstro.

Projektet riktar sig till patienter som vårdas eller har vårdats på rättspsykiatriska kliniker och patienter inom öppen rättspsykiatrisk vård. I projektet ingår även anhöriga som kan bidra med viktiga kunskaper.

Projektet genomförs i samarbete med sex rättspsykiatriska kliniker vilket gör att vi tillsammans med klinikerna får möjlighet att

  • stärka patienternas egenmakt och minska självstigma
  • öka patienternas möjligheter att påverka sin egen vård och hur vården bedrivs på klinikerna
  • öka klinikernas möjlighet att styra sina verksamheter utifrån patienternas behov och synpunkter.

 

INBJUDAN TILL ”DIN EGENMAKT” VÅREN 2021

Välkommen att delta i en studiecirkel
– för dig med erfarenhet av rättspsykiatri

Vill du hitta din egen styrka och sätt att gå vidare i livet? Vill du känna dig trygg, våga drömma och förverkliga dina idéer? Har du egen erfarenhet av att vårdas inom rättspsykiatrin och vill fundera på dessa frågor tillsammans med andra med liknande erfarenheter?

Projektet Inflytande i rättspsykiatrin bjuder nu in till studiecirklar våren 2021 på sex olika platser i Sverige: Växjö, Stockholm, Katrineholm, Örebro, Östergötland och Dalarna (vi återkommer med exakta platser och datum). Välkommen att delta för att ta makten över ditt liv!

Läs mer i vår inbjudan och anmäl ditt intresse redan i dag!

Skicka intresseanmälan till:
rattspsykiatri@nsph.se

Ladda ner inbjudan:
INBJUDAN STUDIECIRKLAR Din egenmakt våren 2021 (pdf)

– Vi vill lyfta fram och stärka en osynlig patientgrupp som ofta drabbas hårt av fördomar, säger Emelie Lundin, projektledare för Inflytande i rättspsykiatrin. Se filmen för att få veta mer om vad projektet går ut på, varför projektet behövs och vad NSPH hoppas uppnå med det.