Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Arbete görs på landets rättspsykiatriska kliniker för att involvera patienterna, men det finns utvecklingspotential för att öka brukarinflytandet. Med anledning av detta har NSPH startat ett Arvsfondsprojekt med fokus på rättspsykiatrin.

Den 1 april 2020 startade Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa det treåriga Arvsfondsprojektet Inflytande i rättspsykiatrin. Syftet med projektet är att inspirera personer med egen erfarenhet av rättspsykiatrisk vård att bli mer delaktiga i utvecklingen av vården. På så sätt ökar möjligheterna till egenmakt och återhämtning vilket leder till en större framtidstro.

Projektet riktar sig till patienter som vårdas eller har vårdats på rättspsykiatriska kliniker och patienter inom öppen rättspsykiatrisk vård. I projektet ingår även anhöriga som kan bidra med viktiga erfarenheter.

Illustratör: Cecilia Birgerson Nordling

Projektet genomförs i samarbete med rättspsykiatriska kliniker på sex orter vilket gör att vi tillsammans med klinikerna får möjlighet att

  • stärka patienternas egenmakt och minska självstigma
  • öka patienternas möjligheter att påverka sin egen vård och hur vården bedrivs på klinikerna
  • öka klinikernas möjlighet att styra sina verksamheter utifrån patienternas behov och synpunkter.

Vill du läsa mer i vår folder? Hör av dig så skickar vi den!

Följ oss på Facebook!


 

INBJUDAN TILL STUDIECIRKLAR 2021

Anmäl dig idag – för dig med erfarenhet av rättspsykiatri

Vill du hitta din egen styrka och sätt att gå vidare i livet? Vill du känna dig trygg, våga drömma och förverkliga dina idéer? Har du egen erfarenhet av att vårdas inom rättspsykiatrin och vill fundera på dessa frågor tillsammans med andra med liknande erfarenheter?

Vi bjuder nu in till studiecirklar i Örebro och Södertälje. Fler orter är på gång! Vi har också möjlighet att starta studiecirklar digitalt (hör av dig vid intresse). Välkommen att delta för att ta makten över ditt liv!

Anmälan: Mer info och länk till anmälan i respektive inbjudan (se nedan). Du är också välkommen att ringa eller mejla oss!

Kontakt:
Vill du veta mer eller få hjälp att anmäla dig?
Kontakta gärna Connie don Marco (processledare):
connie.donmarco@nsph.se
079-065 37 31

Aktuella studiecirklar  – ladda ner inbjudan:

ÖREBRO inbjudan studiecirkel 14 SEPTEMBER 2021

SÖDERTÄLJE inbjudan studiecirkel 15 SEPTEMBER 2021

SNAPH (Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa) bjöd in oss för att hålla en digital föreläsning om projektet Inflytande i rättspsykiatrin. Lyssna här på Sten Lundin, rådgivare/konsult - brukarerfarenhet, och Emelie Lundin, projektledare. Föreläsningen ägde rum den 29 april i samarbete med studieförbundet Sensus.

Samarbetspartners i projektet

Projektet Inflytande i rättspsykiatrin genomförs i samarbete med rättspsykiatriska kliniker på sex orter: Regionsjukhuset Karsudden, Rättspsykiatriska Kliniken i Säter, Rättspsykiatri Vård Stockholm (Helix och Löwenströmska sjukhuset), Rättspsykiatriska Regionkliniken i Vadstena, Rättspsykiatriska Regionkliniken i Växjö samt Rättspsykiatri Region Örebro län.

Fotograf: Caroline Andersson

Projektet samarbetar även med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Studieförbundet Vuxenskolan och Sensus (i Östergötland). Dessutom samverkar projektet med den lokala brukarrörelsen i Sörmland, Dalarna, Stockholm, Östergötland, Kronoberg och Örebro.

Inflytande i rättspsykiatrin drivs av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Se vår kunskapsdag om rättspsykiatri (introduktionen startar 0:03:57). Dagen ger en övergripande introduktion i ämnet rättspsykiatri. Vi får lyssna till flera inbjudna gäster från forskningen och professionen, samt även en brukar- och anhörigpanel.
– Vi vill lyfta fram och stärka en osynlig patientgrupp som ofta drabbas hårt av fördomar, säger Emelie Lundin, projektledare för Inflytande i rättspsykiatrin. Se filmen för att få veta mer om vad projektet går ut på, varför projektet behövs och vad NSPH hoppas uppnå med det.