Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg och Västra Götaland startade 2008 och har idag 16 medlemsföreningar. NSPHiG är en del av NSPH riks och samarbetar med flera regionala föreningar runtom i Sverige.

  • Vi är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigföreningar inom det psykiatriska området.
  • Vi har alla på något sätt koppling till psykisk ohälsa och vi ser vår erfarenhet som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen.
  • Vi verkar för att våra medlemmar ska ha större inflytande över de beslut som fattas inom området.
  • All personal på NSPHiGs kansli och i projekten har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller som anhörig, då vi ser att detta är en stor resurs i det dagliga arbetet.

NSPH i Göteborg har en egen separat webbplats. Besök den via denna länk!