Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg och Västra Götaland startade 2008 och har idag 17 medlemsföreningar. NSPHiG är en del av NSPH riks och samarbetar med flera regionala föreningar runtom i Sverige.

  • Vi är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigföreningar inom det psykiatriska området.
  • Vi har alla på något sätt koppling till psykisk ohälsa och vi ser vår erfarenhet som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen.
  • Vi verkar för att våra medlemmar ska ha större inflytande över de beslut som fattas inom området.
  • All personal på NSPHiGs kansli och i projekten har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller som anhörig, då vi ser att detta är en stor resurs i det dagliga arbetet.

NSPH i Göteborg/Västra Götaland arbetar med dessa frågor:

NSPHiG arbetar med flera olika projekt och uppdrag som på ett eller annat sätt handlar om att öka kunskapen om psykisk ohälsa, öka inflytandet och egenmakten för brukare samt förbättra bemötandet till personer med psykisk ohälsa.

Ex på metoder för detta är:

  • Hjärnkollsambassadörer som föreläser
  • Brukarstyrda brukarrevisioner
  • Peer support
  • Utbildning av personal i bemötande
  • Studiecirklar för brukare
  • Brukarmedverkan i kommun och region

Hemsida/Facebook:
www.nsphig.se
www.facebook.com/NSPHiG,

Adress kansli: Olof Palmes plats 1, vån. 6 41304 Göteborg


 

Följande föreningar är medlemmar i vårt nätverk:

 

Kontakt:

NSPHiG: info@nsphig.se

Sonny Wåhlstedt: sonny@nsphig.se,
Ordförande och verksamhetsansvarig
Telefon: 0704 – 59 91 15

Christina Ahl: christina@nsphig.se, Kanslichef
Telefon: 0725-30 26 12

Agneta Henning: agneta.henning@nsphig.se,
Ekonomiansvarig
Telefon: 0733- 76 09 20

Carina Hasth: carina@nsphig.se,
Personaladministratör
Telefon: 0708 – 36 26 81

Filippa Gagnér Jenneteg: filippa@nsphig.se,
Utvecklingsledare brukarinflytande och Västkom.
Utbildningsansvarig Peer Support
Telefon: 0703 – 44 63 39

Sara Svensson: sara@nsphig.se,
Koordinator brukarinflytande
Telefon: 0727 – 30 49 99

Jenny Ahto: jenny@nsphig.se,
Samordnare och intressepolitisk nätverksrepresentant brukarinflytande
Telefon: 0725 – 66 46 36

Petter Piccinelli: petter@nsphig.se,
Samordnare och administratör brukarrevision
Telefon: 0703 – 20 22 07

Lisa Vainio: lisa@nsphig.se,
Kommunikatör och samordnare brukarrevision
Telefon: 0722 – 03 70 44

Agneta Persson: agneta@nsphig.se,
Samordnare förenings- och mänskliga rättighetsuppdrag
Telefon: 0727 – 11 36 56

Anna-Karin Engqvist: annakarin@nsphig.se,
Samordnare förenings- och mänskliga rättighetsuppdrag
Telefon: 0704 – 01 21 17

Therese Möller: therese@nsphig.se,
Samordnare Hjärnkoll
Telefon: 0703 – 58 58 06

Julia Persson: julia@nsphig.se,
Projektsamordnare riktat föräldrastöd Bräcke Diakoni.
Samordnare Hjärnkoll
Telefon: 0725 – 00 58 22