NSPH Västra Götaland och Göteborg startade 2008 och har idag 17 medlemsföreningar. Vi är en del av NSPH riks och samarbetar med flera regionala föreningar runtom i Sverige.

  • Vi är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigföreningar inom det psykiatriska området.
  • Vi har alla på något sätt koppling till psykisk ohälsa och vi ser vår erfarenhet som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen.
  • Vi verkar för att våra medlemmar ska ha större inflytande över de beslut som fattas inom området.
  • All personal på kansliet och i projekten har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller som anhörig, då vi ser att detta är en stor resurs i det dagliga arbetet.

NSPH Västra Götaland och Göteborg arbetar med dessa frågor:

Vi arbetar med flera olika projekt och uppdrag som på ett eller annat sätt handlar om att öka kunskapen om psykisk ohälsa, öka inflytandet och egenmakten för brukare samt förbättra bemötandet till personer med psykisk ohälsa.

Exempel på metoder för detta är:

  • Hjärnkollsambassadörer som föreläser
  • Brukarstyrda brukarrevisioner
  • Peer support
  • Utbildning av personal i bemötande
  • Studiecirklar för brukare
  • Brukarmedverkan i kommun och region

Hemsida: 
nsphvastragotaland.se

Facebook:
facebook.com/NSPHVastraGotaland

Adress kansli: Olof Palmes plats 1, vån. 6 41304 Göteborg


 

Följande föreningar är medlemmar i vårt nätverk:

 

Kontakt:

NSPH Västra Götaland och Göteborg

Sonny Wåhlstedt, ordförande och verksamhetsansvarig
E-post: sonny@nsphvastragotaland.se
Telefon: 0704 – 59 91 15

Har du en allmän fråga till oss?
Kontakta oss gärna på: info@nsphvastragotaland.se

För fler kontaktuppgifter:
nsphvastragotaland.se/kontakt