Psykisk ohälsa är ett problem bland barn och unga. För att må bra, är det viktigt att ha inflytande, att känna sig delaktig och att ha makten att påverka sin situation. Projektet Växa och må bra handlar om just det.

Vi gör det möjligt för ungdomar att bidra med kunskap och att vara med och genomföra förbättringar. Växa och må bra är ett projekt för ökad delaktighet och psykisk hälsa för barn och unga i skolan, inom socialtjänsten och i kontakter med psykiatrin.

Förbättringar tillsammans med ungdomar

Inom projektet utbildar och handleder NSPH verksamheter genom ett särskilt utbildningsprogram. Vi lär ut metoder som konkret kan förbättra mötet med barn och unga och göra dem mer delaktiga. Vi samarbetar med verksamheter för barn och unga till exempel inom skolan, socialtjänsten och psykiatrin som vill arbeta aktivt tillsammans med oss i projektet för att öka barns och ungas inflytande och delaktighet.

”Växa och må bra” är finansierat av Arvsfonden och startade i september 2016. Det pågår i tre år.

Besök Växa och må bra’s webbplats

Projektets mål

NSPH vill öka och sprida kunskap om hur barn och unga kan göras mer delaktiga i det stöd, vård eller utbildning som de får. Vi använder metoder som gör att barn och unga blir lyssnade till och aktiva medskapande aktörer.

Kontakta projektet

Karin Engberg
karin.engberg@nsph.se
Projektledare NSPH
073-940 97 40

 

Projektets målgrupp

Barn och unga 13-25 år, där viktiga undergrupper är:

• Barn och unga med psykisk ohälsa
• Barn till föräldrar med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik
• Barn och unga som bor/vårdas utanför hemmet
• Barn som inte fullföljer grundskolan (= riskfaktor för psykisk ohälsa)
• Andra grupper eller fler grupper kan komma att identifieras under projektets gång