Barnkonventionen slår fast att “Alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa”. Carolina Klüft är verksamhetschef för organisationen Generation Pep. De arbetar på olika sätt för att barn och unga ska få röra på sig mer och äta bättre mat. I deras senaste utgåva av Pep-rapporten konstaterar de att bara “tre procent av Sveriges barn och unga äter och rör sig i enlighet med kostråd och rekommendationer” och att “barn i familjer med låg inkomst har sämre möjligheter att äta bra mat och delta i idrottsaktiviteter.” Vi behöver alltså både förbättra situationen för alla barn och utjämna ojämlikheterna.