– en inspirerande dag om hur riktade stöd kan bidra till sundare livsstil för personer med psykisk ohälsa

Människor med psykisk sjukdom är en utsatt grupp när det gäller den somatiska hälsan. Psykisk sjukdom kan medföra allvarlig somatisk risk och de drabbade behöver stöd från sjukvård, kommun och anhöriga för att kunna skapa hälsosamma levnadsvanor.

Tid: 10 oktober 2017 kl. 9.30 – 16.00
Plats: Landstingssalen, Landstingshuset i Stockholm
Målgrupp: Landsting, kommuner, idéburna- och brukarorganisationer

Dokumentation från konferensen:

SKL:s arbete med hälsorisker för personer med psykisk ohälsa
Anna Thomsson, avdelningen för vård och omsorg, SKL
Presentation i pdf

Hälsofrämjandeinsatser för personer inom socialpsykiatri – ett Pilotprojekt i Värnamo kommun
Nadia Melkstam Fysioterapeut och projektledare i kommunalutveckling Jönköpings län
Britt-Marie Wahlund, person med egen erfarenhet
Presentation i pdf

Matglad-appen, inspiration och hjälp till planering och matlagning
Birgitta Toll, kostekonom och student i Handikappvetenskap
Hur vi använder ny teknik för att inspirera och hjälpa alla som av olika skäl inte kan använda en kokbok.
Presentation i pdf

Handlingsprogram för övervikt och fetma. Vad ska vården göra?
Sofia Trygg-Lycke, vårdutvecklingsledare (HPÖ), Akademiskt Primärvårdscentrum
Presentation i pdf

Forskning om hur träning påverkar hjärnans funktioner och vår hälsa
Anders Hansén, överläkare i psykiatri och författare
Berättar om den senaste vetenskapen kring hur träning direkt påverkar hjärnans funktioner och vår hälsa. Anders har skrivit böckerna ”Hälsa på recept” och ”Hjärnstark”. Han menar att fysisk aktivitet är det viktigaste man kan göra för sin hjärna. Anders ger konkreta tips på hur du ska röra på dig för att få de positiva effekterna – som är så omfattande att man faktiskt kan kalla dem för en mental uppgradering.

 

Konkreta exempel från verksamheter som arbetar förebyggande och aktivt med fysisk aktivitet
för psykospatienter
Jenny Lindenmo, Norra psykiatrin, SLL och 

Lisa Höglund och patienter, Psykiatri Sydväst, SLL
Presentation i pdf
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad-och-matvanor
http://www.sundkurs.se/livsstilskurs/
http://www.sundkurs.se/sunda-tips/

FaR – fysisk aktivitet på recept – hur kan det bidra till förbättrad hälsa för personer med psykisk
ohälsa och/eller intellektuell funktionsnedsättning?
Eva Flygare Wallén, projektsamordnare för HPÖ och FaR, Akademiskt Primärvårdcentrum
Presentation i pdf

Panelsamtal, Hur går vi vidare?