SIP (Samordnad Individuell Plan) ställer krav på sjukvården och socialtjänsten att samordna sina insatser till patienter och brukare. SIP infördes 2010 och fortfarande är man ganska oense både om vad SIP är, vem den är till för och hur den ska göras. Liv Nordström har gjort flera utvärderingar av SIP- och andra samverkanssatsningar i olika regioner och just nu forskar hon om hur brukare upplever delaktigheten när de erbjuds en SIP.