Hur pratar personalen om patienterna på ronder och vid överlämningar mellan arbetspass? Vad fokuserar de på när de ska beskriva hur behandlingarna fungerar? Det har Kristina Eivergård skrivit en doktorsavhandling om. Och hur hänger personalens språkbruk ihop med hur patienterna upplever vården och sin hälsa? I avsnittet nämns en undersökning av tvångsvården som NSPH gjort åt Socialstyrelsen. Den kan du ladda ner här!