Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare och patienter i deras återhämtningsprocess.

Peer supportern blir en del i arbetslaget och kan fungera som en brygga mellan personal och patienter. Med stöd av en peer supporter kan en brukare eller patient känna hopp samt snabbare förstå och hantera sin egen psykiska ohälsa.

En peer supporter kan ha olika arbetsuppgifter beroende på var den jobbar. Det finns peer supportrar som är anställda direkt i en verksamhet och de som är anställda av brukarrörelsen.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Genom samtal bidra som ett egenerfaret bollplank, normalisera och sprida hopp om återhämtning.
  • Informera om olika stödresurser som vården, kommunen eller brukarrörelsen har, och motivera till att använda sig av dem.
  • Stödja personen att upprätthålla kontakten eller återknyta kontakter med olika stödresurser, fritidsaktiviteter och närstående.
  • Leda aktiviteter, enskilt eller i grupp, anpassat efter verksamhetens förutsättningar.

Peer Support runt om i landet

Det praktiska arbetet med att utbilda och få ut peer supportrar i verksamheter sker ute i regionerna i samarbete med den lokala brukarrörelsen. Läs mer om vad som händer i de tre regioner där arbetet med peer support är mest etablerat:

  VÄSTRA GÖTALAND SKÅNE STOCKHOLM

Litteratur om Peer Support

I arbetet med att utveckla och etablera  peer support som en yrkesroll har NSPH har tagit fram ett flertal skrifter om peer support:
en informationsbroschyr,
en reportagebok med personliga berättelser,  utvärderingar
samt en mer djupgående och instruktiv metodhandbok.

Dessa finns att beställa, eller ladda ner digitalt, i vår webbutik.

Gå vidare till webbutiken