Vad krävs för att kunna arbeta som en peer supporter?

Arbetet handlar om att stötta patienter/brukare i deras återhämtningsprocesser. Peer supportern har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, och behöver vara tillräckligt återhämtad för att kunna möta personer i svåra livstillstånd utan att själv bli triggad utifrån sina egna tidigare erfarenheter av psykisk ohälsa.  Den som är intresserad av yrket kan anmäla sig att gå en utbildning.

 

Vad arbetar en peer supporter med?

Arbetet kan innebära samtal, att skapa aktiviteter, leda gruppaktiviteter och att samverka med andra resurser inom hälso- och sjukvård. Peer supportern är en del av personalgruppen och deltar i det löpande arbetet på avdelningen/mottagningen/enheten.

När startar nästa peer support-utbildning?

Utbildningen arrangeras när det finns en efterfrågan från kommun/region på nya anställningar av peer supportrar. När en ny utbildning planeras läggs informationen på den regionala NSPH-föreningens hemsida. Gå därför in och kika på dessa med jämna mellanrum så missar du ingen information.

 
Hur ser anställningarna ut?

Att arbeta som peer supporter är ingen arbetsmarknadsåtgärd. Det är ett lönearbete på hel- eller deltid.  En peer support kan antingen vara anställd direkt av verksamheten eller av NSPH-föreningen. I vissa regioner finns redan utbildade peer supportrar och en samordning som har hand om detta. Ta kontakt med ditt regionala NSPH-nätverk för att höra om det finns i just din region.