Anki Sandberg
Fotograf: Caroline Andersson

Kontakta oss gärna för mer information, intervjuer eller samarbetsförslag.

Talesperson för NSPH är huvudsakligen ordförande Anki Sandberg.
Hon nås enklast på 070-7174025
samt anki.sandberg@nsph.se

NSPH:s kommunikatör Lisa Ringström nås via 072-857 15 81 samt lisa.ringstrom@nsph.se