Idag höll NSPH:s sitt åttonde årsmöte. Bland höjdpunkterna fanns en ny invald medlemsorganisation och firande av att NSPH lyckats få regeringen att återinföra en nationell hjälplinje.

Årsmötet inleddes av Hjärnkollambassadören Erik Bring som under en musikalisk föreläsning varvade sina erfarenheter av psykisk ohälsa med gitarrspel och sång. Efter detta följde ett raskt möte lett av Emma Henriksson, statlig utredare för en översyn av vissa frågor inom det suicidpreventiva området.

NSPH fick sin fjortonde medlemsorganisation

På styrelsens rekommendation välkomnade årsmötet Spelberoendes Riksförbund, som sedan år 2000 arbetar för att förebygga och avhjälpa spelberoende. Förbundet anser att politiken gällande spelande är bristfällig och ser med oro på den genomslagskraft som spel på nätet fått de senaste åren.

– Spelberoendes Riksförbund ger oss ny kunskap om ett problem som är vanligt förekommande i våra medlemsorganisationer. Förbundet kommer vara en stark resurs för NSPH:s framtida arbete, säger NSPH:s ordförande Conny Allaskog.

Från vänster: Maria Sundström, Conny Allaskog, Emma Henriksson, Jeanette Wörnert (årsmötessekreterare).

Två organisationer blir en

Efter ett gediget förarbete lades förslaget om en sammanslagning av NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll. Årsmötet biföll sammanslagningen som börjar gälla från 1 januari 2025. Under 2015 bildade NSPH, tillsammans med sina medlemsorganisationer, Riksförbundet Hjärnkoll, som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa. NSPH och Hjärnkoll har sedan bildandet arbetat nära varandra, suttit i samma lokaler och med en delad tjänst för verksamhetschefen och andra administrativa funktioner. Maria Sundström, verksamhetschef för båda organisationerna, kommenterar:

– I dagsläget kommer inte detta att innebära några stora förändringar. Många av våra regionala föreningar ingår redan i både NSPH och Hjärnkoll, och verksamheternas frågor går ofta in i varandra. Sammanslagningen kommer däremot att underlätta rent administrativt.

Ombud från NSPH:s medlemsorganisationer firar Hjälplinjen.

Viktig seger för den psykiska hälsan

Efter årsmötets avslutande bjöds det på tårta och alkoholfritt bubbel för att fira att NSPH:s arbete gällande Nationella hjälplinjen gett resultat. För cirka fem år sedan lades den Nationella hjälplinjen ner. Linjen var en livsviktig resurs för människor i akut psykisk kris. NSPH har sedan nedläggningen arbetat målmedvetet för att få regeringen att satsa resurser på en ny stödlinje och kring påsk fick vi glädjebeskedet att detta kommer ske. NSPH:s intressepolitiska ombud Zarah Melander om segern:

– Det är inte ofta man får chansen att fira att man faktiskt lyckats få igenom en konkret förbättring. Vi vet dessutom att Hjälplinjen kommer att rädda liv, så nu firar vi!

NSPH:s ordförande Conny Allaskog firar.