Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utse och upprätta en nationell hjälplinje. Hjälplinjen ska vara öppen dygnet runt och bemannas av legitimerad personal. Socialminister Forssmed tror att en hjälplinje kommer vara på plats redan under hösten 2024. 

Idag kom äntligen nyheten som vi väntat på. Det är glädjande att Jakob Forssmed och regeringen lyssnat på oss, säger Conny Allaskog, ordförande för NSPH. 

NSPH har drivit frågan om att återupprätta den nationella hjälplinjen sedan den lades ner i januari 2020. Det senaste året har NSPH tillsammans med Suicide Zero och Funktionsrätt Sverige drivit en kampanj för att öppna den nationella hjälplinjen igen.  

Vi träffade Jakob Forssmed för drygt ett år sedan och har därefter haft löpande kontakt med Socialdepartementet för att visa att vi inte kommer glömma bort den här frågan. Den är alldeles för viktig för oss och våra organisationers medlemmar, säger Conny Allaskog.  

Våra organisationers hållning har varit att en offentlig nationell hjälplinje, till skillnad från civilsamhällets stödlinjer, ska bemannas av legitimerad personal, som psykolog, socionom eller sjuksköterska. Den ska också kunna erbjuda omedelbar hjälp och/eller lotsa vidare inom hälso- och sjukvården vid behov. 

Det har varit ett stort tryck bland de stödverksamheter som drivs av våra medlemsorganisationer och av övriga civilsamhället. Många som ringer in har svårt att komma fram till de hjälplinjer som idag finns. Så får det helt enkelt inte fortsätta och därför har det varit viktigt för oss med en hjälplinje i offentlig regi, säger Conny Allaskog. 

Civilsamhället fyller en oerhört viktig funktion i det medmänskliga stödet. Därför är det också glädjande att regeringen idag också meddelar att det kommer ytterligare medel till civilsamhället för att stärka arbetet med medmänskligt stöd.  

Att regeringen också satsar på civilsamhällets stödverksamhet gör att vi kommer fortsätta utveckla och driva arbetet med medmänskligt stöd. Vi är övertygade om att de två uppdragen som presenterades av regeringen idag kommer rädda många liv varje år, säger Conny Allaskog. 

Här kan du ta del av regeringens besked