Om Anhörigprojektet

Anhörigprojektet verkade för att förbättra anhörigas situation, oavsett vilken form av psykisk ohälsa det handlade om. Projektet jobbade mot psykiatrin, politiker, media samt samverkade med intresseorganisationer inom psykisk ohälsa.

Anhörigprojektet finansierades av Allmänna arvsfonden och drevs av Schizofreniförbundet och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa).

Vem hjälper den som hjälper? När livet gör ont räcker vården sällan till. Då är det vi som står bredvid – vän, syster eller förälder, som ofta får ta det största vårdansvaret. Hälften av alla anhöriga har själva blivit sjukskrivna och 3 av 4 är själva behov av stöd. Det är inte ok.