Representationen i externa möten, samråd och referensgrupper är en värdefull arena för att öka medvetenheten om brukarinflytande, bilda opinion och skapa gehör för våra ståndpunkter. Personerna som sitter som NSPH:s representanter är rekryterade från våra medlemsorganisationer.

Här är de uppdrag som NSPH för närvarande har:

 • Prioriteringsgruppen för de Nationella riktlinjerna för vård vid Derpression och Ångestsyndrom
  Uppdragsgivare: Socialstyrelsen
  Tidsperiod: 2018-2019
 • Nationella arbetsgruppen om Ångest och depression
  Uppdragsgivare: Socialstyrelsen
  Tidsperiod: 2018-2019
 • Regeringsuppdrag kring lagen om samverkan vid utskrivning
  Uppdragsgivare: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
  Tidsperiod: 2018-2019
 • Samordnad individuell plan i Stöd och behandlingsplattformen (SIP i SoB)
  Uppdragsgivare: SKL
  Tidsperiod: 2017-2019
 • Strategi för hälsa
  Uppdragsgivare: SKL
  Tidsperiod: 2017-2019
 • Referensgrupp tillämpad välfärdsforskning 
  Uppdragsgivare: Forte
  Tidsperiod: 2017 – 2019
 • Läkemedelsverkets Patient- och konsumentråd
  Uppdragsgivare: Läkemedelsverket
  Tidsperiod: 2017-2018
 • Standardisering av drogtester
  Uppdragsgivare: Sveriges Standardiseringsförbund
  Tidsperiod: 2017-2019
 • Rådet för styrning med kunskap
  Uppdragsgivare: Socialstyrelsen
  Tidsperiod: 2019
 • Patient- och brukarrådet
  Uppdragsgivare: Socialstyrelsen
  Tidsperiod: 2016-2019
 • Nationellt processteam – självskadebeteende
  Uppdragivare: SKL/Region Skåne Psykiatrin
  Tidsperiod: 2019
 • Försäkringskassans funktionshinderråd
  Uppdragsgivare: Försäkringskassan
  Tidsperiod: 2016-2020
 • PRIO (alla kommuner och landsting samt NSPH)
  Uppdragsgivare: Socialdepartementet
  Tidsperiod: 2013-2018
 • PRIO extern strategigrupp
  Uppdragsgivare: SKL
  Tidsperiod: 2013-2018