Representationen i externa möten, samråd och referensgrupper är en värdefull arena för att öka medvetenheten om brukarinflytande, bilda opinion och skapa gehör för våra ståndpunkter. Personerna som sitter som NSPH:s representanter är rekryterade från våra medlemsorganisationer.

Här är de uppdrag som NSPH för närvarande har:

 • Nationell arbetsgrupp inför uppstart av framtagande av vårdförlopp vid depression för vuxna.
  Uppdragsgivare: Koncernkontoret, Västra Götaland
  Tidsperiod: 2021-2022
 • Referensgrupp till utveckling av integrerad vård för vissa unga som vårdas i SiS särskilda ungdomshem
  Uppdragsgivare: Socialstyrelsen
  Tidsperiod: 2021-2024
 • Tillgänglighetsdelegationen
  Uppdragsgivare: Socialdepartementet
  Tidsperiod: 2020-2022

 

Här är några tidigare uppdrag som NSPH haft:
 • En nationell strategi för psykisk hälsa
  Uppdragsgivare: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten
  Tidsperiod: 2021
 • Strategisk samrådsgrupp stigmauppdraget
  Uppdragsgivare: Folkhälsomyndigheten
  Tidsperiod: 2020-2021
 • Expertgrupp till utredningen om samordnade insatser vid samsjuklighet
  Uppdragsgivare: Socialdepartementet
  Tidsperiod: 2020-2021
 • Översyn av  föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
  Uppdragsgivare: Socialdepartementet
  Tidsperiod: 2021
 • Ledamot i patientrådet (S2018:C)
  Uppdragsgivare: Socialdepartementet
  Tidsperiod: 2019-2021
 • Stöd i koordinering av rehabilitering för sjukskrivna personer med mångsjuklighet – Referensgrupp
  Uppdragsgivare: Karolinska Institutet
  Tidsperiod: 2019-2021
 • Prioriteringsgruppen för de Nationella riktlinjerna för vård vid Depression och Ångestsyndrom
  Uppdragsgivare: Socialstyrelsen
  Tidsperiod: 2018-2019
 • Nationella arbetsgruppen om Ångest och depression
  Uppdragsgivare: Socialstyrelsen
  Tidsperiod: 2018-2019
 • Regeringsuppdrag kring lagen om samverkan vid utskrivning
  Uppdragsgivare: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
  Tidsperiod: 2018-2019
 • Samordnad individuell plan i Stöd och behandlingsplattformen (SIP i SoB)
  Uppdragsgivare: SKR
  Tidsperiod: 2017-2019
 • Strategi för hälsa
  Uppdragsgivare: SKR
  Tidsperiod: 2017-2019
 • Referensgrupp tillämpad välfärdsforskning 
  Uppdragsgivare: Forte
  Tidsperiod: 2017 – 2019
 • Läkemedelsverkets Patient- och konsumentråd
  Uppdragsgivare: Läkemedelsverket
  Tidsperiod: 2017-2018
 • Standardisering av drogtester
  Uppdragsgivare: Sveriges Standardiseringsförbund
  Tidsperiod: 2017-2019
 • Rådet för styrning med kunskap
  Uppdragsgivare: Socialstyrelsen
  Tidsperiod: 2019
 • Patient- och brukarrådet
  Uppdragsgivare: Socialstyrelsen
  Tidsperiod: 2016-2019
 • Nationellt processteam – självskadebeteende
  Uppdragsgivare: SKR/Region Skåne Psykiatrin
  Tidsperiod: 2019
 • Försäkringskassans funktionshinderråd
  Uppdragsgivare: Försäkringskassan
  Tidsperiod: 2016-2020
 • PRIO (alla kommuner och landsting samt NSPH)
  Uppdragsgivare: Socialdepartementet
  Tidsperiod: 2013-2018
 • PRIO extern strategigrupp
  Uppdragsgivare: SKR
  Tidsperiod: 2013-2018