Representationen i externa möten, samråd och referensgrupper är en värdefull arena för att öka medvetenheten om brukarinflytande, bilda opinion och skapa gehör för våra ståndpunkter. Personerna som sitter som NSPH:s representanter är rekryterade från våra medlemsorganisationer.

NSPH:s aktuella uppdrag

 • Nationellt Samverkansforum för stödpersonsuppdraget
  Uppdragsgivare: RFS (Riksförbundet Frivilliga samhällsarbetare
  Period: 2023
 • Utredning kring personcentrerad vård och omsorg för personer med komplex problematik
  Uppdragsgivare: Socialstyrelsen
  Period: 2023
 • SBU Referensgrupp samsjuklighet
  Uppdragsgivare: SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 • Föreskriftsarbete om säkerhet inom den psykiatriska tvångsvården
  Uppdragsgivare: Socialstyrelsen
  Period: 2023
 • Expertgrupp för narkotikautredning
  Uppdragsgivare: Socialdepartementet
  Period: 2022-2023
 • En nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention
  Uppdragsgivare: SoS, FHM m.fl.
  Period: 2021-1/9 2023
 • Referensgrupp till utveckling av integrerad vård för vissa unga som vårdas i SiS särskilda ungdomshem
  Uppdragsgivare: Socialstyrelsen
  Period: 2021-2024
 • Ledamot i patientrådet (S2018:C)
  Uppdragsgivare: Socialdepartementet
  Period: 7/6 2019 – 30/6 2023
 • Stöd i koordinering av rehabilitering för sjukskrivna personer med mångsjuklighet
  Uppdragsgivare: Veronica Svärd, PhD & Postdoctoral researcher, Karolinska Institutet
  Period: 2019-2023
 • Referensgrupp tillämpad välfärdsforskning
  Uppdragsgivare: Forte
  Period: 2017-2028
Löpande uppdrag
 • Översyn av vissa frågor gällande den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården (S2021:02)
  Uppdragsgivare: Socialdepartementet
 • CEPI referensgrupp UserInvolve
  Uppdragsgivare: Urban Markström
 • SKR:s nätverk för styrning och ledning av psykiatrin
  Uppdragsgivare: Mikael Malm
 • SKR: Länssamordningsgruppen
  Uppdragsgivare: Sofie Johansson
 • HFS Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
  Uppdragsgivare: HFS nätverket
 • Nationell intressegrupp suicidprevention
  Uppdragsgivare: Folkhälsomyndigheten
 • Beredningsgrupp personligt ombud
  Uppdragsgivare: SoS, Ann Bengtsson
 • Nätverket för barns delaktighet
  Uppdragsgivare: Socialstyrelsen
 • NOD dialog och samråd regeringen och civila samhället
  Uppdragsgivare: NOD