Ökat brukarinflytande – hur gör man?

 

Det finns olika aktiviteter och arbetssätt för den som vill arbeta systematiskt och långsiktigt med brukarinflytande. De aktiviteter och arbetssätt som vi ger exempel på här är etablerade och har tagits fram av brukarrörelsen. De har arbetats med länge, används i flera regioner och det finns utarbetade handledningar att ta del av.

Några av aktiviteterna är lätta att sätta i gång med, medan andra kräver utbildningar av både personal och brukarrörelsen. De bygger på bygger på den erfarenhetsbaserade kunskapen och kräver samverkan med brukarrörelsen på ett eller annat sätt.

Inflytandearbete på flera nivåer

Metoderna och verktygen är uppdelade på tre olika inflytandenivåer: individnivå, verksamhetsnivå och systemnivå.

Men många av metoderna ger effekter på flera nivåer. Utvärderingar visar att systematiskt arbete med brukarinflytande påverkar och utvecklar en organisation på flera sätt.

Det stärker inte bara patienter och anhöriga utan bidrar även till personalen får en bättre arbetsmiljö och större tillfredsställelse med sina arbetsuppgifter.

 

PÅ INDIVIDNIVÅ  så tillhandahåller NSPH studiecirklar, Återhämtningsguiden samt rekommenderar antistigma-inriktade föreläsningar av Hjärnkoll-ambassadörer.

PÅ VERKSAMHETSNIVÅ  så arbetar NSPH med brukarråd, brukarstyrd brukarrevision, patientforum och peer support.

PÅ SYSTEMNIVÅ så sker brukarinflytandet genom samverkan med brukarrepresentanter.