Målet med NSPH:s projekt Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet är bättre vård och stöd för anhöriga till personer med samsjuklighet (psykisk sjukdom/funktionsnedsättning i kombination med skadligt bruk/beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel).

Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet:Illustration med tre personer runt ett bord som har varsin pusselbit och tittar på varandra.

  • utgår från de anhörigas erfarenheter
  • drivs av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa)
  • samarbetar med vården, folkbildningen och den lokala brukarrörelsen i Region Stockholm och Västmanland samt Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga)
  • pågår 1 maj 2022 – 30 april 2025
  • finansieras av Allmänna arvsfonden.

Kontakt
Jan Ström, projektledare: jan.strom@nsph.se, 073-676 55 01

Läs mer
Läs gärna mer i vår folder om projektet. Ladda ner här:
Informationsfolder Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet (PDF öppnas i ny flik)

Vad kan jag få för hjälp och stöd när jag är anhörig till någon med samsjuklighet?
Maria Nyström Agback, styrelseledamot och förbundsjurist Schizofreniförbundet, berättar om rättigheter och stöd för dig som anhörig till någon med samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och skadligt bruk.
Möt utredaren Anders Printz i ett skräddarsytt webbinarium för "Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet"! Nyligen presenterade samsjuklighetsutredningen sitt slutbetänkande. Ambitionen är högt ställd med ett antal förslag både vad gäller samordning, huvudmannaskap och lagändringar. Hur kommer utredningens förslag att påverka de anhörigas situation?
Mårten Jansson, utvecklingsledare på NSPH, var drivande i att ta fram projektet. Hör honom kort beskriva tankarna bakom satsningen och vad vi vill åstadkomma.

Senaste nytt i projektet

Mer om anhörigskap och samsjuklighet

Kontakt

Jan Ström

Projektledare Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet 073-676 55 01

Elna Lassbo

Kommunikatör Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet 079-062 56 79