NSPH:s Arvsfondsprojekt Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet ska sätta fokus på anhöriga till personer med samsjuklighet, psykisk ohälsa i kombination med skadligt bruk och beroende. Målet är bättre vård och stöd för anhöriga till personer med samsjuklighet. Projektet kommer att genomföras i regionerna Stockholm och Västmanland.

Projektet startade 1 maj 2022 och NSPH har anställt Jan Ström, projektledare, och Elna Lassbo, kommunikatör. Vi kommer också att rekrytera ytterligare en medarbetare i projektet under hösten 2022 på 50 %.

Foto: Caroline Andersson.

Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet är ett treårigt projekt som drivs av NSPH och är finansierat av Arvsfonden. Projektet löper från 2022-2025.

Kontakt
Vill du komma i kontakt med oss? Är du nyfiken på projektet? Bor du i Region Stockholm eller Västmanland och är intresserad av att delta på något sätt? Hör gärna av dig!

Jan Ström
Projektledare
073-676 55 01

 

 

– Det känns viktigt att redan från början tänka långsiktigt i arbetet och bygga upp ett nära samarbete med organisationerna i brukarrörelsen, men även andra aktörer som folkbildningen och vården där erfarenhet av området finns. Projektet hade aldrig blivit verklighet om det inte vore för alla olika partners som så tydligt signalerat stort engagemang och en vilja att medverka, säger Jan Ström, projektledare.

Kontakt

Jan Ström

Projektledare Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet 073-676 55 01

Elna Lassbo

Kommunikatör Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet 079-062 56 79

Senaste nytt i projektet

Mer om anhörigskap och samsjuklighet