Anders Printz har en lång bakgrund inom psykiatriområdet; han har arbetat som skötare, varit förbundsjurist på RSMH, varit chef för psykisk hälsa-frågorna på Socialstyrelsen och han var regeringens samordnare under det som kallades PRIO-satsningen. Hans senaste uppdrag handlar om att ta fram förslag på hur vården för personer med både skadligt bruk eller beroende OCH psykisk sjukdom ska se ut. I ett sånt arbete är det lätt att gå vilse bland lagar, förordningar, arbetssätt och förvaltningskulturer. Men hur gör man för att de regler man vill ändra verkligen gör det bättre för dem det handlar om?

I slutet av november 2021 överlämnade han utredningens första betänkande “Från delar till helhet” där man föreslår en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med samsjuklighet. Du kan läsa mer om Samsjuklighetsutredningen och ladda ner deras betänkande här