I maj stod det klart att Nordiska ministerrådet via samarbetsprogrammet Nordplus delfinansierar ett nordiskt och baltiskt samarbetsprojekt kring peer support. I och med detta har ett nätverk för Peer Support skapats, av organisationer från Sverige, Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen.

Den 13–14 november deltog NSPH i den nordiska peer-support nätverksträffen i Trondheim, där Litauen, Norge, Island och Sverige närvarade. Under träffen delade de fyra länderna med sig av sitt arbete med peer support. Bland annat lyfte Norge att de startat ett regionalt center i söder med en regional facilitator för peer-utbildningen. I Litauen har kriget i Ukraina påverkar opinionsarbetet med att skapa intresse för ett kvalitativt och brukarstyrt antistigma-arbete och implementering av återhämtningsfrämjande aktiviteter som till exempel Peer Support. Och i Sverige har 7 regioner implementerat peer-support, 3 regioner är i uppstartsprocess och peer-support är numera också aktuellt inom nya områden som högspecialiserad ätstörningsvård, inom social välfärd och barn och ungdomspsykiatri.

Bild från nätverksträffen.