Visa Vägar till ökat inflytande

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, bjuder den 10 maj in till konferensen Visa Vägar – om hur engagemang och egen erfarenhet av psykisk ohälsa kan bli utgångspunkt för utveckling av individer och organisationer. Varmt välkomna till vårens stora samlingspunkt där vi debatterar hur vi tillsammans kan skapa en mer delaktig och högkvalitativ psykiatrisk vård.

 


Anmäl dig här

Konferensen vänder sig till alla som är intresserad av det utvecklingsarbete som pågår för att förbättra vård- och stödverksamheter inom psykiatrin. Den arrangeras av NSPH i samarbete med Riksförbundet Hjärnkoll, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Regeringskansliet.

Moderator för dagen är Susanne Rolfner Suvanto.

Kaffeservering och inregistrering  09.00-09.30.

Dagens inleds med en välkomsthälsning klockan 09.30 och avslutas 16.15. Mer detaljerat program med hållpunkter och tider finns i det bifogade programmet.

Öppningstalar gör Agneta Karlsson, statssekreterare med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, socialdepartementet

Programpunkter under dagen:

Hur motverkar vi diskriminering pga psykisk ohälsa?
NSPH-projektet Din Rätt sammanfattar tre år av upptäckter, möjligheter och slutsatser

Minskat tvång inom barn- och ungdomspsykiatrin
Andrea Larsson och Louise Aronsson, utredningssekreterare, regeringskansliet

Trygg och effektiv utskrivning – samverkan vid utskrivning från slutenvården
Mikael Malm, handläggare psykiatrifrågor, SKL

Hälsoutveckling hos asylsökande och nyanlända
Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, SKL samt representant från Hjärnkoll

Styra med kunskap!? – Javisst, men det finns ju så många olika kunskaper!
Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen och Mårten Jansson, mobiliseringsansvarig NSPH

Under eftermiddagen är det möjligt att vara med på två sessioner med olika delseminarier

Session 1 – välj mellan:

  • Tidiga insatser för att förebygga sjukskrivning och stärka psykisk hälsa i arbetslivet
  • Växa och må bra
  • Peer Support – ny yrkesroll i psykiatri, socialtjänst och rehabilitering

Session 2 – välj mellan:

  • Utskrivningsguiden
  • Vem hjälper den som hjälper – om anhörigas situation och hur anhörigas erfarenheter kan nyttjas
  • Brukarrevision

Hur går vi vidare?
Dagens avslutas med en paneldebatt där med medverkande reflekterar över de nästa stegen i arbetet med att kvalitetsgranska psykiatrin och få en mer patientnära och brukaranpassad sjukvård.