Styrelsen leder riksförbundets löpande verksamhet mellan årsmötena och förvalta dess tillgångar.
För att bereda och i vissa fall verkställa styrelsemötenas beslut utser styrelsen inom sig ett arbetsutskott (AU).

Styrelsemedlemmar

Ann-Kristin Sandberg, (ordförande) Riksförbundet Attention
anki.sandberg@attention.se

Conny Allaskog, SHEDO
conny.allaskog@shedo.se

Daniel Carlryd, FMN
daniel.carlryd@fmn.se

Helena Forsman, påverkansansvarig Frisk & Fri
helena.forsman@friskfri.se

Inger Händestam, SPES
inger.handestam@spes.se

Jimmie Trevett, RSMH
jimmie.trevett@rsmh.se

Lena Huss, ÅSS
lenahuss@gmail.com

Lena Nilsson, Svenska OCD-förbundet
lena.a.nilsson@hv.se

Margaretha Herthelius, Schizofreniförbundet
hertheliusmargaretha@gmail.com

Simone Gynnemo, Riksförbundet Balans
simone.gynnemo@balansriks.se

Sonny Wåhlstedt, Suicide Zero
sonny@nsphig.se

Susanne Hellgren, RFHL
susanne.hellgren@katrineholm.se

 

Valberedning 2019-2020

Kristina Båth-Sågänger, RSMH – sammankallande
kristina.bath@rsmh.se

Anders Noreliusson, Riksförbundet Attention