Styrelsen leder riksförbundets löpande verksamhet mellan årsmötena och förvaltar dess tillgångar.
För att bereda och i vissa fall verkställa styrelsemötenas beslut utser styrelsen inom sig ett arbetsutskott (AU).

Styrelsemedlemmar 2023-2024

Conny Allaskog, ordförande SHEDO
conny.allaskog@nsph.se
Telefon: 072-145 77 88

Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH
barbro.ronsten@rsmh.se

Daniel Carlryd, FMN
daniel.carlryd@fmn.se

Helena Forsman, Frisk & Fri
helena.forsman@friskfri.se

Helena Rönnberg, Svenska OCD-förbundet
helena.ronnberg@ocdforbundet.se

Inger Blennow, Sveriges Fontänhus Riksförbund
inger.blennow@sverigesfontanhus.se

Inger Forsgren, Riksförbundet Hela Livet RFHL
inger.forsgren55@gmail.com

Inger Händestam, SPES
inger.handestam@spes.se

Lena Björklund Olofsson, Attention
lena.bjorklund.o@gmail.com

Mona Granquist, ÅSS
lenahuss@gmail.com

Margaretha Herthelius, Schizofreniförbundet
hertheliusmargaretha@gmail.com

Ulrika Sonander, Riksförbundet Balans
ulrika.sonander@balansriks.se

Rickard Bracken, Suicide Zero
rickard.bracken@suicidezero.se

 

Valberedning 2023-2024

Filippa Gagner Jenneteg, NSPH Västra Götaland och Göteborg
filippa@nsphvastragotaland.se

Kjell Broström, NSPH Stockholm

Jimmie Trevett, RSMH