Styrelsen leder riksförbundets löpande verksamhet mellan årsmötena och förvalta dess tillgångar.
För att bereda och i vissa fall verkställa styrelsemötenas beslut utser styrelsen inom sig ett arbetsutskott (AU).

Styrelsemedlemmar

Conny Allaskog, Ordförande SHEDO
conny.allaskog@nsph.se

Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH
barbro.ronsten@rsmh.se

Daniel Carlryd, FMN
daniel.carlryd@fmn.se

Helena Forsman, påverkansansvarig Frisk & Fri
helena.forsman@friskfri.se

Inger Blennow, Sveriges Fontänhus Riksförbund
inger.blennow@gmail.com

Inger Händestam, SPES
inger.handestam@spes.se

Lena Björklund Olofsson, Attention
lena.bjorklund.o@gmail.com

Lena Huss, ÅSS
lenahuss@gmail.com

Helena Rönnberg, Svenska OCD-förbundet
helena.ronnberg@gmail.com

Margaretha Herthelius, Schizofreniförbundet
hertheliusmargaretha@gmail.com

Simone Gynnemo, Riksförbundet Balans
simone.gynnemo@balansriks.se

Sonny Wåhlstedt, Suicide Zero
sonny@nsphig.se

 

Valberedning 2021-2022

Kristina Båth-Sågänger, RSMH – sammankallande
kristina.bath@rsmh.se

Anita Odell, NSPH i Stockholms län