Styrelsen leder riksförbundets löpande verksamhet mellan årsmötena och förvaltar dess tillgångar.
För att bereda och i vissa fall verkställa styrelsemötenas beslut utser styrelsen inom sig ett arbetsutskott (AU).

Styrelsemedlemmar 2024-2025

Conny Allaskog, NSPH:s ordförande, SHEDO
conny.allaskog@nsph.se
Telefon: 072-145 77 88

Annica Bergström, FMN
annica.bergstrom@fmn.se

Helena Forsman, Frisk & Fri
helena.forsman@friskfri.se

Inger Forsgren, Riksförbundet Hela Livet RFHL
inger.forsgren55@gmail.com

Lena Björklund Olofsson, Riksförbundet Attention
lena.bjorklund.o@gmail.com

Carl-Axel Elmen, Riksförbundet Balans
carl-axel@ubx.se

Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH
barbro.ronsten@rsmh.se

Margaretha Herthelius, Schizofreniförbundet
hertheliusmargaretha@gmail.com

Madeleine Tügel, Spelberoendes Riksförbund
ordforande@spelberoende.se

Inger Händestam, SPES
inger.handestam@spes.se

Helena Rönnberg, Svenska OCD-förbundet
helena.ronnberg@ocdforbundet.se

Helena Lundell, Sveriges Fontänhus Riksförbund
helena.lundell@orebrofontanhus.se

Line Sardh, Suicide Zero
line.sardh@suicidezero.se

Mona Granquist, ÅSS
mona.granquist@telia.com

 

Valberedning 2024-2025

Filippa Gagner Jenneteg, NSPH Västra Götaland och Göteborg
filippa@nsphvastragotaland.se

Kjell Broström, NSPH Stockholm

Jimmie Trevett, RSMH