PATIENTFORUM  är en aktivitet som bygger på dialog i grupp med aktuella patienter om deras vårdupplevelser, behov och önskemål. Forumet är utformat som en mindre samtalsgrupp och hålls löpande på den mottagning, enhet eller avdelning där patienterna är inskrivna.

De anteckningar som förs på ett forum kan sedan användas på verksamhetens arbetsplatsträffar som underlag för utveckling. Det är representanter från brukarrörelsen som är samtalsledare för patientforum.

Ett patientforum kan ge många positiva effekter på verksamheten:

  • Verksamheten får ett ständigt uppdaterat underlag för verksamhetsutveckling.
  • Det skapas ett naturligt arbetssätt där patientinflytande genomsyrar vardagen i verksamheten.
  • Det kan också ge följdeffekter vad gäller förtroende, bemötande och förhållningssätt inom verksamheten.
  • Forumet stärker även återhämtning och egenmakt för de patienter som deltar.
Hur gör man? 

För den som vill starta upp ett patientforum så finns mer information på NSPH Skånes hemsida. Där kan du ladda ner Metodhandbok för Patientform, den ger en tydlig beskrivning av vad patientforum är och ger konkret vägledning i hur ett patientforum kan startas upp och etableras i verksamheten.

Till NSPH Skånes hemsida