Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Huvudkravet är att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom vård och stöd.

Här nedan får du svar på några av de vanligaste frågorna kring oss och vår verksamhet.

Vad är brukarinflytande?

När vi talar om brukarinflytande utgår vi från det inflytande och den delaktighet som patienter, brukare och anhöriga erbjuds i vården och omsorgen och av de samhällsinstanser som har i uppgift att förebygga ohälsa eller stödja oss som drabbas av psykisk sjukdom eller lever med psykiska funktionsnedsättningar. Inflytandet kan ske på olika nivåer. Läs mer om hur vi resonerar kring brukarinflytande.

Jag har det tufft just nu, vilken hjälp kan NSPH ge mig?

Vi på NSPH kan tyvärr inte ge någon direkthjälp, men hänvisar gärna till rätt organisationer. Du är välkommen att ringa oss på 076-242 49 42. Vi har även en lista över olika organisationer som gärna hjälper dig.

Hur jobbar NSPH där jag bor?

Patient-, brukar- och anhörigföreningar runt om i landet bildar ofta egna nätverk för att driva gemensamma frågor lokalt och regionalt. Vi stödjer dem i att samverka med varandra och att nå inflytande inom deras prioriterade intresseområden gentemot kommuner och landsting och andra regionala aktörer. Här hittar du en lista över dessa regionala nätverk.

Kan man bli medlem i NSPH?

Nej, du kan inte bli medlem i NSPH, men i våra medlemsorganisationer kan man bli medlem. Här hittar du en lista över våra medlemsorganisationer.

Kan jag skänka pengar till NSPH?

NSPH har inget 90-konto, men man kan skänka pengar exempelvis via Swish eller Bankgiro. Läs mer här eller kontakta ekonomi@nsph.se för mer information.

Hur finansieras ni?

NSPH får ett grundstöd via Folkhälsomyndigheten. Dessutom söker och genomför vi nationella projekt med stöd från Arvsfonden. Här kan du läsa mer om vår finansiering.

Hur gör jag för att få jobba hos er?

Vi lägger ut annonser på webbplatsen när vi har lediga tjänster.

Jag forskar/studerar och vill komma i kontakt med människor för en studie, kan ni hjälpa mig med det?

Beroende på vad ditt projekt eller dina studier handlar om finns det olika kontaktpersoner. Men du kan alltid kontakta vår växel på 076-242 49 42. Här hittar du kontaktuppgifter till personalen på kansliet.

Jag vill beställa material. Hur gör jag?

På vår sida för publikationer och material hittar du information om trycksaker och hur du beställer.