I dagsläget är personer med samsjuklighet inte en målgrupp vars behov prioriteras inom vården, trots det stora lidande som individerna och deras anhöriga ofta går igenom. Dagens insatser präglas av fragmentisering, stuprörstänkande med klyftor och glapp mellan verksamheter.

Samsjukligheten mellan psykiatriska diagnoser och beroende och/eller skadligt bruk är stor. Majoriteten av de personer som vårdas för skadligt bruk eller beroende har också vårdats för ett annat psykiatriskt tillstånd. Personer med samsjuklighet är en bred grupp med en mängd olika behov. Men det gruppen ofta har gemensamt är att de utsätts för stort stigma, behöver kämpa för att få en samordnad vård och erbjuds samtidigt begränsad delaktighet i vård och stöd.

Längst ner på sidan hittar du ett urval av artiklar, poddar och sidor från vår webbplats som behandlar fokusområdet.