I Karlskoga har socialtjänsten gjort en grundlig studie av sina egna insatser och arbetssätt gentemot gruppen av personer som lider av psykisk ohälsa och har ett skadligt bruk eller beroende av olika substanser (alkohol, narkotika, läkemedel). Man djupdök i sin egen dokumentation av de instser man gett, gjorde intervjuer med brukare och anhöriga – och insåg att man måste börja arbeta annorlunda med både bemötande och uppföljning och mer tillsammans med sjukvården, andra avdelningar i den egna förvaltningen och mer tillsammans med brukare och anhöriga. En ny sak man precis har startat med är ett så kallat trygghetsbistånd som är till för att ge trygghet efter att en insats avslutats. Då är det brukaren som bestämmer vem hen vill ha löpande kontakt med och hur den kontakten ska se ut. Syftet är att kunna göra bättre uppföljningar av vad som gjorts och underlätta för brukaren att ta kontakt med socialtjänsten igen om man tycker att man behöver dem.