Emma Henriksson leder en utredning som kallas Suicidanalysutredningen. Det betyder inte att de själva ska analysera vad orsakerna bakom självmord är utan ta reda på hur vi i samhället kan hjälpas åt att analysera och lära oss av de suicid som sker så att vi blir bättre på att förebygga andra i framtiden. Det är många frågor om både ekonomi, kompetens och integritet som spelar in. Och även om man lyckas göra en korrekt analys – räcker det för att skapa de förändringar som krävs?