NSPH består av fjorton patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom psykisk hälsa-området. Vi representerar olika diagnoser och tillstånd, men vi har väldigt mycket gemensamt. Vi representerar inget begränsat särintresse , utan tillsammans är vi en samlad röst för en stor del av befolkningen.

NSPH leds av en styrelse, som till sin hjälp har ett kansli som utför mycket av det operativa, kommunikativa och administrativa arbetet. Tillsammans arbetar vi utifrån vår verksamhetsplan och den budget som beslutas på årsmötet varje vår. I styrelsen finns alla de 13 medlemsorganisationerna representerade.