Vi arbetar med en rad fokusområden som rör specifika målgrupper (anhöriga, barn och unga, äldre) eller utpekade samhällsområden (diskriminering, hälsa & återhämtning, bättre vård & omsorg och ökat brukarinflytande).

Varje fokusområde har en egen samlingssida som visar upp vad vi gör och tycker inom det aktuella området. Du kan gå in direkt under det fokusområde du är intresserad av (t.ex. ”Anhörig” eller ”Bättre vård och omsorg”) och där se det samlade material av såväl debattartiklar, podd-avsnitt eller utbildningsmaterial som finns inom området.