Verkligheten idag är att många äldre kämpar med psykisk ohälsa utan att få rätt diagnos, stöd och behandling. De går helt enkelt oupptäckta av samhällets stödfunktioner. 

Målet med Åldras och må bra är att minska fördomar och bidra till ökad öppenhet kring psykisk ohälsa bland äldre samt att stärka målgruppens möjligheter till inflytande i samhället. Projektet kommer även att skapa dialog med vård och omsorg samt skapa kunskapsunderlag för hur samhällets stöd för äldre med psykisk ohälsa kan utvecklas.

Inom ramarna för projektet kommer studiecirklar, föreläsningar och samtalsgrupper att genomföras. Aktiviteterna genomförs huvudsakligen i Sörmland.

Åldras och må bra är ett treårigt projekt med finansiering av Arvsfonden och löper från 2019-2022.