Verkligheten idag är att många äldre kämpar med psykisk ohälsa utan att få rätt diagnos, stöd och behandling. De går helt enkelt oupptäckta av samhällets stödfunktioner. 

Målet med Åldras och må bra är att minska fördomar och bidra till ökad öppenhet kring psykisk ohälsa bland äldre samt att stärka målgruppens möjligheter till inflytande i samhället. Projektet kommer även att skapa dialog med vård och omsorg samt skapa kunskapsunderlag för hur samhällets stöd för äldre med psykisk ohälsa kan utvecklas.

Inom ramarna för projektet kommer studiecirklar, föreläsningar och samtalsgrupper att genomföras. Aktiviteterna genomförs huvudsakligen i Sörmland.

Åldras och må bra är ett treårigt projekt med finansiering av Arvsfonden och löper från 2019-2022.

Tveka inte över att kontakta oss med idéer och funderingar.

Senaste nytt i projektet

Kontakta oss

Är du nyfiken på projektet? Bor du i Sörmland och är intresserad av att delta på något sätt? Hör gärna av dig!

Linnea Eriksson
Kommunikatör
070-787 89 72

Följ oss gärna på Facebook: /aldrasochmabra