NSPH arbetar på flera fronter för att skapa inflytande för våra medlemsorganisationer och få gehör i samhället för våra frågor samt påtala brister i samhället som påverkar människor som lever med psykisk ohälsa.

Intressepolitiskt arbete

NSPH arbetar aktivt intressepolitiskt med att sprida kunskap om vårt arbete och våra visioner kring ökat brukarinflytande, mer patientorienterad vård samt systematiska kvalitetsförbättringar inom psykiatrisk vård och omsorg. Detta bland annat genom att:

  • svara på remisser,
  • skriva debattartiklar,
  • publicera rapporter, skrivelser och undersökningar samt
  • medverka i referensgrupper.

Vi riktar våra krav och synpunkter mot politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag. Vi försöker även påverkar även andra beslutsfattare inom olika samhällsorgan genom att påtala brister i samhället som påverkar människor som lever med psykisk ohälsa.

Våra projekt

Vi driver egna utvecklingsprojekt – flera av dem finansierade av Allmänna Arvsfonden – och samarbetar med myndigheter, organisationer, kommuner och landsting för att ta fram och sprida metoder för inflytande, delaktighet och kvalitetssäkring. Våra projekt gör det möjligt att fokusera extra på områden där vi vill se förbättringar för personer som lever med psykisk ohälsa.

Konferenser och evenemang

Att arrangera egna, samt att medverka i andras, konferenser och evenemang är ett viktigt sätt för oss att nå och lyfta fram våra frågor.

Regionalt påverkansarbete

Patient-, brukar- och anhörigföreningar runt om i landet bildar ofta egna nätverk för att driva gemensamma frågor lokalt och regionalt. Vi stödjer dem i att samverka med varandra och att nå inflytande inom deras prioriterade intresseområden gentemot kommuner och landsting.

Press och omvärldsbevakning

NSPH strävar efter att uppfattas som en initierad, trovärdig och transparent aktör som massmedia uppfattar som en naturlig talesperson för dem vi företräder samt våra intressefrågor.

Via vår webbplats, nyhetsbrev, podd samt sociala medier delar vi med oss av våra ståndpunkter samt vårt eget och till viss del våra medlemsorganisationers arbete. Dessutom lyfter vi fram viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv när det är relevant.

Internationellt samarbete

NSPH är sedan 2018 med i det globala ledarskapsnätverket IIMHL (International Initiative for Mental Health Leadership). I det ingår experter, forskare och ledare från hela världen som diskuterar innovativa lösningar och möjliga internationella samarbeten för att skapa bättre psykiatrisk vård.