Här hittar du kontaktuppgifter till NSPH:s regionala nätverk. Patient-, brukar- och anhörigföreningar runt om i landet bildar ofta egna nätverk för att driva gemensamma frågor lokalt och regionalt. Vi stödjer dem i att samverka med varandra och att nå inflytande inom deras prioriterade intresseområden gentemot kommuner och landsting och andra regionala aktörer.

Läs mer om det regionala intressepolitiska arbetet. 

NSPH:s regionala nätverk (i bokstavsordning)