Patient-, brukar- och anhörigföreningar runt om i landet bildar ofta egna nätverk för att driva gemensamma frågor lokalt och regionalt. Vi stödjer dem i att samverka med varandra och att nå inflytande inom deras prioriterade intresseområden gentemot kommuner och landsting och andra regionala aktörer.

Läs mer om det regionala intressepolitiska arbetet. 

Här nedanför listas föreningarna enligt geografiskt läge – norr till söder:

NSPH Norrbotten

Tyra Hansson, rsmh.gemenskapen@spray.se

Hjärnkoll Västerbotten

hjarnkollvasterbotten24@gmail.com 
www.hjarnkollvasterbotten.se

Ordförande : Lage Grankvist, lagegran@gmail.com
Tel: 070-286 98 15

NSPH Umeå: Torbjörn Olofsson, torbjorn.olofsson17@gmail.com

NSPH Inlandet: Lage Grankvist, lage.gran@gmail.com

Västernorrland

Kicki Östensson, kicki.ostensson@gmail.com

http://brukarradet.se/

Jämtlands läns brukarråd – JLB

Gemensam adress: info@jlbz.se

Ia Linusson, ia.linusson@grongatan.se

Dalarnas nätverk för psykiatri

Anette Kruse, anette@khkonst.com

Nätverket NSPH i Värmland

Helen Hemberg Erikssson/Eva Lövåker, info@ebl-skolan.se

Gävleborg – Nätverket Gästrikland

Janet Ohlslid, ohlslid@telia.com
Anna Öhman, anna.ohman@lg.se
(samverkar även med kommuner i Hälsingland)

NSPH Västmanland

ordforande@nsphvastmanland.se
Vice.ordforande@nsphvastmanland.se

Anna.hellsten@nsphvastmanland.se

NSPH Uppsala

Petra Rohrer, petra.rohrer@sv.se
Cecilia Ingard, cecilia.ingard@regionuppsala.se
Elisabeth Axberg, elisabeth.axberg@hsovisst.se

NSPH i Örebro län

Birgitta Gunnarsson, anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

Stockholms län

Lennart Håwestam, rsmhstockholm@comhem.se 
Anita Odell, anita.b.odell@gmail.com

NSPH Gotland

Yngwe Lindell, kelpyl@hotmail.com
Sebastian Östborn, mreastborn@gmail.com

NSPH Sörmland

Kontakt nås via nsph18sormland@gmail.com
Caroline Lind carro_lindh81@hotmail.com

NSPH Östergötland

Anita Rinman, anita@rinmans.com
Jens Mikael Hansen,  jens.m.hansen@bredband.net

NSPHiG – Västra Götaland

Sonny Wåhlstedt, sonny@nsphig.se

Kronoberg

Har inget etablerat föreningsnätverk. Vi kan dock bistå med flera föreningskontakter om ni hör av er till oss.

Nätverket för psykisk hälsa i Kalmar län

nphkalmarlan@gmail.com

NSPH Blekinge

Kansli, info@nsphblekinge.se

NSPH Halland

Mary-Anne Jakobsson, maryanne@nsph-halland.se

Skåne – Lokalt forum Malmö

Gemensam adress: lokaltforum@hotmail.se
Hans Hedenby, hans.hedenby@outlook.com
Bo Persson, bopersson@telia.com

NSPH Skåne

Michelle Nilsson michelle@nsphskane.se
Kansliet, kansli@nsphskane.se