Att vara anhörig till en person med samsjuklighet med psykisk ohälsa och beroende kan vara utmanande.

Den 18 mars 2024 arrangerades konferensen “Att möta anhörig till personer med samsjuklighet” av projektet Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet. På konferensen gav vi inblickar i hur anhöriga upplever rollen att vara anhörig, om att möta vården och få stöd som anhörig, samt hur professionen kan möta anhöriga och hur civilsamhället kan bidra till att ge stöd.

Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) bedriver Arvsfondsprojektet Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet (MAS) och konferensen/webbinariet var en del av arbetet inom ramen för projektet.

Se konferens i efterhand!

Presentationer

Jan Ström och Vanja Holmgren (PDF)

Mats Ewertzon (PDF)

Beatrice Ikonen (PDF)

Mary-Anne Jacobsson (PDF)

PROGRAM (uppdateras efter hand)

13:00 Inledning
Inledning på dagen och presentation av dagens program.
MODERATOR: Mårten Jansson, utredare NSPH. Kort om projektet.

13:10 Hjärnkollambassadör som föreläser ut ett anhörigperspektiv
Hjärnkollsambassadör föreläser om egna upplevelser av att vara anhörig till person med samsjuklighet.
MEDVERKANDE: Mary-Anne Jakobsson, Hjärnkollambassadör.

13:40 Att vara anhörig till någon med samsjuklighet – en rapport om anhörigas upplevelser och behov
Lansering och presentation av NSPH:s rapport Att vara anhörig till någon med samsjuklighet – en rapport om anhörigas upplevelser och behov.
MEDVERKANDE: Jan Ström, projektledare; Vanja Holmgren, anhörig, samtalsterapeut och anhörigstödjare, FMN Storstockholm.

14:05 Paus inkl. kaffe och bulle

14:25 Fler perspektiv på anhörigskapet
Hur upplever personal och anhöriga själva sina anhörigas situation och utmaningar.
En undersökning har gjorts kring hur professionella kan uppleva att ge stöd till anhöriga.
MEDVERKANDE: Beatrice Ikonen, RSMH.

14:50 Att möta andra anhöriga genom Återhämtningsguiden
NSPH har sedan tidigare tagit fram en Återhämtningsguide för anhöriga. Genom Återhämtningsguiden har anhöriga fått möjlighet att träffa andra anhöriga. Vad har det betytt för de anhöriga att träffa andra anhöriga?
MEDVERKANDE: Carina Johansson, deltagare från samtalsgrupper som använt materialet ”Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt”
MODERATOR: Mårten Jansson.

15:05 Paus 10 min

15:15 Blandade Lärande Nätverk, BLN, ett sätt att ta vara på projektets kunskaper
MEDVERKANDE: Ingrid Lindholm och Mats Ewertzon, NKA (Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga)

15:30 Hur kan vi arbeta vidare med att ge stöd till anhöriga till personer med samsjuklighet
Dialog mellan personer med egen erfarenhet av att vara anhöriga, samt representanter från professionen och NSPH.
MEDVERKANDE: Mårten Jansson, utredare NSPH; Beatrice Ikonen, RSMH; Ingrid Lindholm, NKA,  Jan Ström, projektledare.

15:55 Avslutning av dagen
MEDVERKANDE: Conny Allaskog, ordförande NSPH. Reflekterar över eftermiddagen och tillsammans med Jan Ström, projektledare.
MODERATOR: Mårten Jansson.

16:00 Slut